Paides kavandati riigipööret

  • Sündmused läksid Paides põnevaks 20. veebruaril.
  • Paides trükiti iseseisvusmanifesti 10 000 eksemplari.
  • Orginaali leidis paidelane Tiiu Saarist teismelisena kodupööningult

Eesti iseseisvuspäeva tähistamine Paides 1919. aasta 24. veebruaril.

FOTO: SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi kogu

Võib öelda, et 1918. aastal sai Paidest Eestimaa rahvusliku liikumise süda, seda eelkõige siin tegutsenud nn Paide Eesti pataljoni tegevuse tõttu.

Tellijale

Järvalased olid rahvusvaheosade loomist algusest peale aktiivselt toetanud ning siin asunud 4. Eesti polgu III pataljon tegutses Eesti iseseisvuse väljakuulutamisel aktiivselt.

1918. aasta veebruari alguses arutas pataljoni ohvitserkond muu hulgas tõsiselt võimalust enamlik täitevkomitee kukutada ja võim enda kätte relva jõul võtta. Siis aga peeti otsust ennatlikuks, sest Eestis oli võim valdavalt enamlaste käes.

Tagasi üles