Türil toimub suhtealane koolitus

FOTO: SCANPIX

10. märtsil algusega kell 11 toimub Türi Põhikoolis tasuta koolitus teemal “Traditsioonid ja nende tähtsus perekonnas”, kus räägitakse perekondades esinevatest mitmetest rituaalidest ja traditsioonidest.

 

Koolituse viivad läbi Paidest pärit OÜ Terviseteraapia psühholoog Kristel Päll koos Annaliis Tiidusega. Koolitus on osa “Sada tundi suhete heaks” koolituste sarjast, mis on Eesti Petereaapia Ühingu kingitus Eestimaa peredele EV 100 raames.

Kristel Päll toimuvast koolitusest: “Rahuldustpakkuvad ja hästitoimivad suhted lähedaste inimeste vahel on miski, mida kunagi pole Eestis liiga palju. Lähedane paarisuhe ning hea läbisaamine eri põlvkondade vahel annab võimaluse ka muudes eluvaldkondades tegus ja tõhus olla. Vabariigi sünnipäeva järgselt on palju juttu traditsioonidest ja kommetest. Meie oma koolitusel püüame leida koos kuulajatega vastused erinevatele küsimustele, näiteks kui palju mõjutavad rituaalid ja traditsioonid meie suhteid pereliikmetega? Millist rolli täidavad nad meie igepäeva elus? Kuidas kohandada oma peretraditsioone uute liikmete lisandumisel perre või mõne olemasoleva pereliikme lahkumisel?”

Tagasi üles