Halvima tööandja edetabelit troonivad kaubandusketid

  • Heaga eristus suurtest kaubanduskettidest COOP
  • Tööandjate uuringus osales 1500 inimest
Foto on loo juures illustratiivne FOTO: Erakogu

Eestimaalased valisid halvimateks tööandjaiks ülekaalukalt suured kaubandusketid, kuid mitte madala palga vaid tööõhkkonna ja inimestesse suhtumise pärast.

Halvimaks peetavate tööandjate esiviisikusse mahtus lausa kolm suurt kaubandusketti, selgus CV-Online’i värskest #TopTööandja küsitlusest.

CV-Online’i tööturuekspert Rain Resmeldt Uusen sõnas, et madal palk oli põhjustest alles viiendal kohal. Ülekaalukalt suurimaks põhjuseks nimetati halbu töötingimusi, aga ka halba suhtumist töötajatesse ja halba sisekliimat, keeleprobleeme tööl ja halba mainet," selgitas ta.

Uuseni hinnangul kinnitab halvima tööandja küsitlus kogu uuringu järeldusi, mille järgi peavad töötajad töötingimusi ja head tööõhkkonda juba pea sama oluliseks, kui tööandja palgataset. „See on väga tõsine sõnum Eesti keskastme- ja tippjuhtidele,“ rõhutas Uusen. „Inimeste juhtimine ja motiveerimine muutub iga aastaga üha olulisemaks ja vastutusrikkamaks, see pole töö, millega igaüks hakkama saaks. Inimeste kohtlemine mõjutab aga ettevõtete majandustulemusi üha otsesemalt.“

„Inimeste juhtimine ja motiveerimine muutub iga aastaga üha olulisemaks ja vastutusrikkamaks, see pole töö, millega igaüks hakkama saaks."

Suurtest kaubanduskettidest eristus #TopTööandja küsitluses Coop, kes vastupidiselt teistele kaubanduskettidele paistis silma positiivse tööandja kuvandiga, jõudes parimate tööandjate järjestuses kümnendale kohale.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul eristuvad nad konkurentidest eelkõige selle poolest, et kuigi kasum on tähtis, ei ole see eesmärk omaette, vaid vahend teiste eesmärkide saavutamiseks. „Coop on loodud eesmärgiga hoida ja arendada elu Eestimaa erinevates piirkondades. Meie kollektiiv koosneb kohalikest kogukondadest üle Eesti, me teame ja tunneme oma inimesi ning inimlikud väärtused on juba ühistute loomisest alates esikohal olnud,“ lisas Vihand.

CV-Online’i parimate ja halvimate tööandjate uuringus #TopTööandja osales 1500 inimest. Karjääriarenguleht CV-Online on 21-aastase kogemusega Eestis asutatud internetipõhine värbamisettevõte ja tööportaal, mis tegutseb tänaseks ka Lätis ja Leedus. CV-Online kuulub maailma suurimasse online värbamisettevõtete gruppi www.monster.com ja pakub teenuseid üle kogu maailma.

Tagasi üles
Back