Töö pakendite vastuvõtupunktis on ohtlikum kui arvame

  • Taara vastuvõtjad töötavad külmas ega oma õigeid kaitsevahendeid
  • 56st vaid kolmes pandipakendite vastuvõtukohas oli kõik korras

Pilk taaraautomaadi sisemusse.

FOTO: Anne Pder

Tööinspektsioon kontrollis 56 pandipakendite vastuvõtupunkti üle Eesti. Avastati 264 rikkumist, millest 136 kohta koostati ettekirjutus. Keelustati kolme taaratagastusautomaadi kasutamine.

Tellijale Tellijale

Pandipakendi vastuvõtupunktide sihtkontrolli käigus kontrollisid tööinspektorid töövahendite ja liikumisteede korrasolu, töökohtade sisekliimat, kemikaalide ohutust ning isikukaitsevahendite kasutamist.

Enamikes kontrollitud töökohtades olid liikumisteed puhtad. Piisavalt oli ruumi taaratagastusautomaatide puhastamiseks ning juurdepääs automaadi juhtimisseadmetele oli vaba.

Tagasi üles