Mai alguseni saab küsida 2000 eurost toetust

Foto on loo juures illustratiivne FOTO: Erakogu

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru taotlusi saab esitada kuni 2. maini.

Järvamaa arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Taive Saar sõnas, et kevadvooru taotlusi saab esitada veel nädala jooksul. Lõplik tähtaeg taotlus e-posti aadressile kop@jarva.ee teele panna on 2. mai kell 16.30. 

Programmiga on eesmärk tugevdada ja innustada omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimist ja püsimist. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse Saare sõnutsi tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

"Toetuse taotlejaks olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud mittetulundusühingud ja sihtasutused."

Saare pööras tähelepanu, et sel aastal on programmis mitmeid muudatusi. Ühena neist on näiteks see, et programmi korraldamisega tegeleb Järvamaa omavalitsuste liit, kelle partnerina taotluste menetlemisel tegutseb Järvamaa Arenduskeskus. „Kõik taotluse kirjutamiseks vajalik materjal on leitav siit (kliki) leheküljelt,” lisas Saar. Tasuta nõustamist taotluste läbimõtlemisel ja koostamisel pakub Järvamaa Arenduskeskuses mittetulundusühenduste konsultant Taive Saar. „Kuna peamine rõhk on just kohaliku kogukonna tugevdamisel ja omaalgatuse toetamisel, saavad toetuse taotlejaks olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetust saavad tänavu maksimaalselt omavalitsuse (küla, aleviku, alevi, valla või linna) piires tegutsevad ühendused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsus ega riik,” selgitas Saar.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks 2. mai kell 16.30.

Tagasi üles
Back