Maskides mehed haarasid automaadid: Türi vallamaja nimel läks lahinguks

Õppus

FOTO: Kuido Saarpuu

Need, kes täna ennelõunal Türi kesklinnas relvadega täristamist ja võimsaid pauke kuulsid, võivad oma kuulmises kindlad olla. Kõik see just nii oli.

Lasti automaatidest, kuulipildujatest, kõlasid valjud käsklused ja oli palju ringijooksmist- suurõppuse "Siil 2018" raames Türi vallamaja kaitsele asunud Järva maleva kaitseliitlased läksid vastamisi erariietes ja maskidega nägusid varjanud tegelastega, kõigil automaadid ja suur soov kaitseliitlastest lihtsalt läbi joosta. 

Kaitseliidu Järva maleva pealik major Gabriel Rikberg ütles, et mõlemal poolel oli "langenuid" ja "haavatuid", kuid kaitseliitlased suutsid valvatava objekti siiski enda valdusesse jätta. 

Õppusele olid kaasatud ka vabatahtlikud päästjad, kelle ülesandeks oli hilisem lahinguväli langenutest puhastada. Vigastatutele andsid (esma)abi meedikud.

Õppusel osales ka Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. 

Toimunu pani seistatama ja mobiiltelefonid filmimiseks taskutest võtma ka kümned ja kümned linnakodanikud.

«Siil 2018»

2.–14. maini kogu Eestit hõlmav ning Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis kulmineeruv õppus on taasiseseisvunud Eestis suurim.

Toob kokku üle 15 000 kaitseliitlase-naiskodukaitsja, kaitseväelase, liitlase, politseiniku ja päästetöötaja harjutamaks laiapindse riigikaitse tegevusi.

Õppuse fookus on maakaitse nii konventsionaalse kui ka tavatu sõjapidamise raamistikus.

Õppus on jagatud kahte etappi: 6. maini kestva esimese etapi jooksul formeeritakse Kaitseliidu ja kaitseväe üksused ning saavutatakse lahinguvalmidus.

Kaitseliidu kergejalaväekompaniid ja korrakaitseüksused harjutavad koos politsei- ja piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete täitmist, sealhulgas Naiskodukaitse toel elanikkonna evakuatsiooni.

Õppuse esimese etapi tegevused on peamiselt 5. ja 6. mail avalikus ruumi, et tagada tegevuste võimalikku läbiviimist.

Õppuse teine ehk õppelahingute etapp kestab 7. maist 13. maini peamiselt Võru-, Põlva- ja Valgamaal ning Põhja-Lätis, mil 2. jalaväebrigaad koos liitlaste ning partnerite üksustega harjutab koostegutsemist vastast mängiva 1. jalaväebrigaadi ning NATO lahingugrupi üksuste vastu.

Osalevad Ühendkuningriigi, USA, Taani, Saksamaa, Poola, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Belgia, Kanada, Soome, Rootsi, Gruusia, Ukraina ja Iirimaa üksused.

Eelmist suurõppust «Siil» peeti 2015. aasta mai esimeses pooles, mil kaitseväe seni suurimast õppusest võttis osa üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase.

Allikas: Kaitseliit

Tagasi üles