Järgmise aasta maakonna suurpidu ootab häid ideid

  • Preemiafondi suurus on 250 eurot

FOTO: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Järvamaa omavalitsuste liit kuulutas välja Järvamaa 2019. aasta laulu- ja tantsupeo ideekavandite konkursi. Türil toimuva maakonna laulu- ja tantsupeo teostamiseks oodatakse ideekavandeid hiljemalt 3.juuliks.

Oodatud on ideekavandid peo sisu ja vormi kohta. Kuni kahel A4 formaadis lehel tuleb esitada kirjalikult vabas vormis kavand, mis kirjeldab Järvamaa 2019. aasta laulu- ja tantsupeo programmi .

Välja peavad olema toodud järgmised põhimõtted:

Peo repertuaari põhimõtted ja esialgne (näidis)repertuaar,

kooride, tantsurühmade ja puhkpilliorkestrite kaasamise viis ja maht,

programmi kunstiline terviklikkus,

kujunduse lähtealused,

esitatav materjal peab olema vajadusel kättesaadav ka elektrooniliselt.

Ideekavandeid hindab Järvamaa omavalitsuste liit (JOL), kaasates valdkonna spetsialiste. Parimaks tunnistatud idee autoriga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks teostamiseks. Ideekavandi autor peab olema valmis oma idee kooskõlastamiseks ja tasakaalustamiseks lähtudes tegelikest võimalustest. Idee peab olema Järvamaa tingimustes reaalselt teostatav. Parima ideekavandi esitajaga võidakse sõlmida leping idee teostamiseks.

Preemiafondi suurus on 250 eurot. JOLil on õigus jätta parima ideekavandi preemia välja andmata ja jagada preemiafond ergutuspreemiateks. JOLil on õigus konkursile esitatud töid kasutada ka osaliselt. Osalejad loovutavad oma tööde konkursile esitamisega autori varalised õigused JOLile. Ideekavand esitada märgusõnaga „Järvamaa laulu- ja tantsupidu 2019” Järvamaa Omavalitsuste Liitu aadressile Rüütli 25, Paide, hiljemalt 3.07. kell 15.

Konkurss on anonüümne. Konkursil osaleja nimi ja kontaktandmed lisada eraldi suletud ümbrikus koos idee lavastaja nimega, juhul kui autor iseennast sellena ei määratle.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles