Kutsekoolide õpilased on oma õpingutega väga rahul

Järvamaa kutsehariduskeskus.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Sel õppeaastal kutsekoolide õpilaste seas tehtud rahuloluküsitlused näitavad, et õppijad on rahul oma õpingutega. Ligi 70 protsenti õppuritest hindab oma koolirõõmu suureks, vähest koolirõõmu kogeb vaid kaheksa protsenti õpilastest.

 

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul kinnitavad niivõrd head tulemused seda, et kutsekoolides tehtud uuendused ja investeeringud õppekeskkonda on õppijad hästi vastu võtnud. „Kutsekoolidest on saanud väga oluline koht ka täiskasvanute täiend- ja ümberõppeks. Täiskasvanud õppijate hulk kutsekoolides on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja nemad on õpingutega väga rahul,“ ütles Reps.

Uuringu järgi ongi õpingutega enim rahul täiskasvanud õppijad, eriti naised ning need, kel on vähemalt keskharidus ja kes õpivad viienda taseme kutseõppes. Veidi vähem on rahul kutsekeskharidusõppes osalejad.

Koolirõõmu mõõdeti kolme variandiga: tunnen ennast oma koolis hästi, koolis on huvitav ja enamasti lähen  kooli hea meelega. Rahulolevamad õpilased andsid parema hinnangu õpetusele ja õppekorraldusele, neil oli parem õppedistsipliin ning õppija enesetõhusus ehk usk, et ta suudab õpingud edukalt lõpetada.

Uuringujärgi ongi õpingutega enim rahul täiskasvanud õppijad, eriti naised ning need, kel on vähemalt keskharidus ja kes õpivad viienda taseme kutseõppes. Veidi vähem on rahul kutsekeskharidusõppes osalejad.

Kutsekoolide rahuloluküsitluses osales 6741 õpilast ja 933 õpetajat 33 õppeasutusest. Kõik küsitluses osalenud kutsekoolid said tagasisideraporti oma kooli õpilaste ja õpetajate rahulolu kohta võrreldes Eesti keskmise tulemusega. Tulemuste pikem analüüs valmib ministeeriumis sügisel.

Haridus- ja teadusministeeriumi käivitatud rahuloluküsitluste eesmärk on saada mitmekülgset tagasisidet kooliõppele. Küsitluse korraldas sihtasutus Innove. Sel õppeaastal tehakse esimest korda riiklikke rahuloluküsitlusi lasteaedadest kutsekoolideni. Rohkem infot siit!

Tagasi üles