Eraisikud saavad taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

PRN01:KANALISATSIOONI KAEVU LUUK L

FOTO: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigalduseks. Taotluste vastuvõtt algab 5. juunil.

Keskkonnaminister Siim Kiisler sõnas, et huvi toetuse vastu on juba enne vooru avamist olnud suur. „See teeb vaid rõõmu. Toetusega tahame ulatada abikäe sadadele või isegi tuhandetele peredele, kellel pole siiani olnud võimalust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda. Teeme seda meie kõigi huvides. Tähendab ju iga liitunu või korralik reoveemahuti puhtamat keskkonda. Kutsun kõiki abivajajaid uurima, kas nende kodu asub toetust võimaldavas piirkonnas,» lausus ta.

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehituseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida keskkonnaregistrist.

Toetuse suurus lähtub samasuguste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtu lõpetamisest teavitatakse üle-eestilises päevalehes ja KIKi kodulehel. Keskmised toetussummad jäävad vahemikku 2000 kuni 2500 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse järgi väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu.

«Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija,» täpsustas Siim Kiisler

Toetust ei anta elamusiseste torustike ehituseks, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varem tehtud tööde rahastuseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks. Kui on rajatud liitumispunkt nii vee kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Taotlemine käib läbi e-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn). Taotlusi saab esitada alates 5. juunist.

Täpsemat teavet taotlusvooru tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta leiab KIKi kodulehelt.  

Toetust antakse tõuketoetuste perioodi 2014–2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahast. Meetme töötas välja keskkonnaministeerium.

Tagasi üles