Erakonnakaaslane palub Paide linnapea parteist välja visata

Tiit Reinberg
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Kaido Ivask ja Paide kuningad
Kaido Ivask ja Paide kuningad Foto: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige Kalle Kroon saatis erakonna aukohtule kirja, kus palub Paide linnapea Kaio Ivaski IRList välja visata.

Kroon heidab Ivaskile ette viimastel aastatel Vallimäel tehtud töid.
Kroon kirjutab, et Ivask ei irvita ainult IRLi põhiväärtuste, vaid ka kultuuriväärtuste, Eesti Vabariigi seaduste, ajaloo ja ajaloolaste ning nende ameti üle. (JT)


Kalle Krooni avaldus
Paide linnapea, end. aselinnapea, IRL liikme Kaido Ivaski tegevuse asjus muinsuskaitseseaduse rikkumises Paide Vallimäel 2009–2011. a.
Koosseis:
1996. a. avastasin teaduslikul uurimistööl Rootsi Riigiarhiivist unikaalse plaani(Riksarkivet, Livonica II, 630, Wittenstens slott) Paide kindluse bastionite ehitusjärgu kohta 1584. a. Tegu on ainulaadse, sisuliselt kõige varasema teadaoleva joonistatud plaaniga kindlustuste rajamise kohta Eestis. See plaan võimaldab tunduvalt täpsemalt määrata ära Paide kui kindluse piirjooned nii keskaegse ordulossi kui ka varauusaegsete bastionite ja mantelvallide ulatuses. Ühtlasi selgus, et lossil oli olemas väline ringmüür, mis ulatus tänase Tallinna tänavani, ning et see müür kasutati ära karkassina vallide ja bastionite rajamisel nii, et müür jäi vallide muldkehandi sisse.(vt. lisatud plaan koos tõlkega).See plaan koos ulatusliku kirjeldusega on olnud aastaid üleval ka ühenduse „Weissenstein“ (juhataja Rainer Eidemiller) kodulehel, kus kõik on saanud sellega tutvuda juba ammu enne 2009. a. Samas on veel teadmata müüri ja bastionite siseehituslikud detailid, mida oleks seaduse järgi pidanud saama uurida arheoloogiliste kaevamiste abil. Seda aga pole tänase päevani saadud teha tänu Paide aselinnapea, praeguse linnapea, IRL liikme Kaido Ivaski kuritegeliku suhtumise tõttu seadustesse.
Paide linnavalitsus planeeris Vallimäele meelelahutusliku atraktsiooni rahva lõbustamiseks ajaloo arvel, nimega „Ajakeskus,“ kogu projekti nimetati „Wittenstein,“ kuid paraku ei ole sellel Paide (Paide-Paede- Wittenstein-Weissenstein) mitte midagi ühist, kuna Paide ajaloo asemel tutvustatakse hoopis 8 kl. ajaloo õpikust lähtudes mõningaid ajaloolisi seiku. Küll aga planeeriti sama atraktsiooni sisse ka mullatööd Paide Vallimäe mantelvallidel ja bastionitel valgustuse paigaldamiseks.
Olles teada saanud planeeritavatest töödest, läksin ülalviidatud plaani ja tõlke koopiaga jaanuaris 2009 heas usus Paide aselinnapea Kaido Ivaski juurde. Muinsuskaitseseaduse kohaselt peavad enne mullatöid muinsuskaitsealusel objektil olema teostatud uuringud. Teiseks peavad olema mullatööd teostatud nii, et ei lõhutaks muinsuskaitsealust objekti. Palusin tal see arvesse võtta ning planeerida uuringud ja arheoloogilised kaevamistööd projekti sisse, mis pidi algama samal suvel.
Jätsin mainitud kaardi ja tõlke Kaido Ivaskile. Kahjuks ei teinud ta sellest väljagi. Tööd Vallimäel algasid kaeveloa alusel 15. juulil 2009.a., ilma et oleks läbi viidud muinsuskaitseseaduses ette nähtud uuringud.Vt lisa Alo Aasma kirjast Paide linnavalitsusest.
Fotodel on näha, kuidas Kaido Ivaski juhtimisel ja teadmisel on näha vallides lõhutud keskaegsed Paide lossi välismüürid, kusjuures ilma et neid oleks saanud seaduses ette nähtud korras uurida.
Et olukorda kuidagi päästa, tegime koos MTÜ Weissenstein juhi Rainer Eidemilleriga ettepaneku linnavalitsusele tellida vähemalt georadar.
Georadariuuringud teostati alles 26 augustil 2009 Rünno Vissaku, MTÜ AEG poolt, kui mullatööd olid kestnud juba peaaegu kuu aega ning üles oli kaevatud 75 protsenti planeeritud osast Vallimäel. Seega oli suuremas osas tegu juba rikutu konstateeringuga. Samuti ei korva isegi mitte arheoloogi poolt läbi viidud georadari hüpoteetilised andmed otseseid arheoloogilisi kaevamisi, mis tänu seaduserikkumisele on ära jäänud ja võimatuks tehtud.Vt lisatud aruanne.
Õiguslikult on tänu minu vahelesegamisele ja georadari uuringu tellimise initsiatiivile tekkinud nn. hall tsoon- seadust justkui oleks rikutud ja ei oleks ka.Poleks ma vahele seganud, oleks rikkumine olnud selgepiirilisem. Seega olen tegutsenud vastavalt oma kutseetikale ning heas usus päästa mis päästa annab, kuid see ei tee olematuks korvamatut kahju, mis oli selleks ajaks mullatöödega juba tehtud tänu Kaido Ivaski hoolimatusele bastionaalsüsteemi loodebastionil ja põhjavallil ning edelavallil ja kaguvallil- vt.fotod. Neil on selgelt näha rikkumise aste, kõige tõsisem põhjavallil, kus on näha selgelt purustatud müür valli sees. On selge, et muinsuskaitseseaduse eiramine on aset leidnud ning neid unikaalseid müüre teaduslikult uurida enam ei ole võimalik.
Kaido Ivask on rikkunud Muinsuskaitseseadust kahes punktis- § 35 (7)(enne mullatöid tuleb läbi viia uuringud) ja § 40 (1)(muinsuskaitsealusel objektil tuleb tööd läbi viia nii, et muinsust ei kahjustataks).
Samuti on Kaido Ivask rikkunud sellega Paide linna arengukava, kus nähti ette ka uurimistööd bastionitel- arengukava lk. 27, 42.
Kaido Ivask on üritanud süüdistust pareerida väitega, nagu „poleks neil kaevamisteks raha olnud.“ Väide süvendab veelgi veendumust Ivaski kuritegelikust hoolimatusest. Eks lähe sama väitega ka varas poodi, et tal raha pole! Teiseks- projektile „Wittenstein“ eraldati ainuüksi EL struktuuriforndidest üle 26 miljoni EEK-i, ja kuna uuringud olid juba linna arengukavas sees, siis on väide seda enam hämmastav ning alusetu.
Välja on kujunenud groteskne olukord- selleks, et eksponeerida ajalooliselt väärtusetut, butafooriaga täidetud näitust „Ajamasin“ projekti raames „Wittenstein“, hävitati ära ajalooliselt ehtsa ja unikaalse ajaloolise muinsuskaitsealuse objekti sisestruktuurid!
Järva Teatajas online 26. 07. 2011.a. on ära toodud artikkel, milles räägitakse Paide linnavalitsuse plaanist justkui haigete puude mahavõtmisest Paide Vallimäel ja nende asemele põõsasheki rajamisest, kuna " vallides asuvate müüride tõttu on puude istutamine sinna keelatud." Sellist seadust ei ole olemas. Puude mahavõtmise plaan oli päevakorras juba 2002.a. kui linnavalitsus soovis saada sealt endale tihumeetreid puitu ja selleks kuulutati puud haigeteks. Möödunud on hulk aastaid, ja mingeid haigustunnuseid puudel endiselt pole. Nüüd üritatakse sama plaaniga uuesti välja tulla.
Tartusse on rajatud Toomemäe ümber bastionid. Ka nende nõlvad on kaetud põlispuudega. Sama käib Tallinna kohta. Millegipärast ei ole neil puid maha võetud ega planeeritagi neid maha võtta. Vt foto Tartu vallidest puudega.
Teiseks- kui istutada peale põõsad, siis on ju seda raskem edaspidi läbi viia teaduslikke töid säilinud müüritiste uurimisel. Neid ei tohi aga seaduses ette nähtud korras takistada! Bastionite sisekonstruktsioone puud ei kahjusta- see on selgelt näha näiteks Tallinnas Kiek in die Köki juures asuva Ingeri bastioni galeriis (käikudes) mis on nüüdseks külastajatele avatud ja kus ei ole näha mitte mingit puude juurte negatiivset mõju.Veelgi enam- on teada Tallinna bastionite kaart 18. sajandi algusest, kus on näha vallidel kasvavad noored puud, ning arvestades vaid kümme aastat varem toimunud sõjategevust ning bastionite tähendust endiselt arvel olevate strateegiliste kaitseobjektidena, ei saanud need puud kasvama minna juhuslikult, vaid see oli rootsi strateegilise mõtte koostisosa, et varjata piirajate eest kaitsjate tegevust(kaart asub Tallinna Linnamuuseumi kogudes.)
Paide Vallimäe puud ei ole haiged, vaid neist on huvitatud teatud isikud, kes tahavad oma tihumeetreid kätte saada. Paide Vallimäe puudest on sobivamatel koor 2002.a. rikutud, et nad haiguse sisse võtaks. Need jäljed on puukoortel siiani näha. Sellegipoolest ei ole mingeid haiguskoldeid puudel näha. Seda võib igaüks koha peal näha. 
Puude mahavõtmisel tabab objekti tuule ja vee erosioon, nõlvad muganduvad ning kaotavad aja jooksul oma kuju. Kaitsealune objekt hävib.
Hea näide sellest, mis juhtub bastioni nõlvadel siis, kui sellel puuduvad puud, saab näiteks Tallinnal Harju mäel juhtunust, kus vihm pesi Võidu samba taguse muru minema lõigus, kus puud puudusid-
vt.
http://www.reporter.ee/2011/08/01/vihm-viis-voidusamba-tagant-muru-minema/
Vallimäele projekteeritud tööd puude langetamisel on alusetud, muinsusobjekti kahjustavad ja ebaeetilised ning need tuleb peatada.
Sisuliselt nähtub siin mitte ainult irvitamine IRL-i põhiväärtuste üle, vaid ka kultuuriväärtuste, Eesti Vabariigi seaduste, ajaloo ja ajaloolaste ning nende ameti üle.
Ettepanekud:
Palun Kaido Ivask visata välja IRL -i ridadest.
Palun Paide linnavalitsusel peatada puude raiumine, mis on põhjendamatu tegevus.
Kalle Kroon
ajaloomagister
IRL liige.
 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles