Vallavalitusse jõudis eelnõu, millega soovitakse Ambla piirkonna liitumist Tapa vallaga

Rahvakoosolek Amblas kolme küla ühinemiseks Tapa vallaga

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Järva vallavolikogu liige Vello Teor andis täna Järva valla kantseleisse üle rahvaalgatuse korras koostatud volikogu eelnõu ja kogutud allkirjad. Eelõuga läks kaasa kaaskiri.

Kaaskiri eelnõule 16. juuli 2018
Äsja toimunud Haldusreformi käigus ei arvestatud endise Ambla valla osade piirkondade elanike sooviga, liituda reformi käigus oma alevike ja küladega, Tapa vallaga.
Kohalikud elanikud on seisukohal, et nüüd peaks tegema reformi «vigade paranduse» ja andma Ambla ja Käravete alevikud ning Roosna, Reinevere, Jõgisoo, Raka, Märjandi ja Kukevere külad piirimuudatuse käigus üle Tapa vallale.
Nimetatud alevike ja külade elanikud on tihedalt seotud Tapa linnaga, kus tarbitakse erinevat laadi avalikke ja kommertsteenuseid. Inimesed soovivad kaasa rääkida avaliku võimu teostamises ja korraldada igapäevast elu ja suhtlust omavalitsusega ühes kohas. Mitte vähetähtis ei ole ühine ajalooline taust ja pikaaegsed sidemed Tapa valla elanikega.
Selle mõtte toetuseks anti mais 492 allkirja.
Allakirjutanud annavad Järva Vallavolikogule ja Järva Vallavalitsusele üle eelnõu, eesmärgiga, teha ettepanek Tapa vallale, läbirääkimiste algatamiseks, Ambla ja Käravete alevike ning Roosna, Reinevere, Jõgisoo, Raka, Märjandi ning Kukevere külade üleandmiseks, piirimuudatuse kaudu Tapa vallale.

Tagasi üles