Koigi kool ootab uut juhti

Koigi kooli lapsed.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

Järva vallavalitsus kuulutas välja konkursi vabaneva Koigi kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Tellijale

Vastavalt konkursi tingimustele peab direktor vastutama oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Koolidirektorina oli aastaid Koigis ametis Arvo Kangas.

Tagasi üles