Tublid eakad said ministri tunnustuse osaliseks

  • Tunnustuse sai 41 inimest üle Eesti
FOTO: Olev Mihkelmaa

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tunnustas täna Estonia teatri Valges saalis aktiivseid eakaid, kes on andnud olulise panuse kogukonna elu edendusse. Tunnustuse sai 41 inimest üle Eesti, nende hulgas ka kaks järvalast.

Tellijale Tellijale

Vastuvõtule kutsutute hulgas oli Ada Nõmmküla, kelle eestvedamisel on endises Imavere vallas üles ehitatud eeskujulik sotsiaalhoolekandesüsteem. Ta on kirjutanud projekte töötute ja puuetega inimeste tööturule kaasamiseks, osalenud usaldustelefoni töös, andnud tõuke MTÜ Imavere Sotsiaalkapital loomiseks, olnud üks  Andeka Lapse Fondi eestvedaja. Nõmmküla on pälvinud Imavere valla ja Järvamaa omavalitsuste liidu elutöö preemia. Ta on aidanud kaasa nii Imavere piirkonna kui kogu Järvamaa tuntuse esiletõstmisele.

Minister Kaia Iva tunnustas ka Maimu Lompi, kes on väga aktiivselt kogukonna tegemistes kaasa lööv Paide eakate päevakeskuse energiline ja lõbusailmeline tegevusjuhendaja. Ta kuulub Paide linna eakate nõukogusse, on andnud märkimisväärse panuse eakate liikumises hoidmisse, juhendades prouade võimlemisringi, eakate päevakeskuse tantsuansamblit 'Mamma Mia' ning kord nädalas võimleb ta ka Paide pansionaadi memmede- taatidega. Ta hoiab ja edendab kogukonna üht väärtuslikumat osa, milleks on tervis läbi liikumise.

Tagasi üles
Back