Õppeasutused saavad toetust praktikasüsteemi arendamiseks

  • Taotlusvoorus saab projektide vahel jagada 1 700 000 eurot
  • Maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta 100 000 eurot
  • Taotluste esitamise tähtaeg on 17. oktoober

Raha.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Avatud on taotlusvoor, kust kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid saavad toetust taotleda projektide jaoks, mis suurendavad tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktika alal ja aitavad arendada praktikasüsteemi.

Tellijale Tellijale

Projektide tegevused peavad olema suunatud tööandjatele, praktikajuhendajatele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele õppeasutuste töötajatele, kes on seotud õppurite praktikaga. Projektide raames saab pakkuda koolitusi praktikajuhendajatele ja võimaldada õpetajatel stažeerida tööandjate juures. Samuti toetatakse õppeasutuse praktikasüsteemi arendamist, uute praktika vormide väljatöötamist ja piloteerimist ning praktikute kaasamist õppetöösse.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul peaksid esitatavad projekti taotlused tõhustama tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel. „Oodatud on erinevad uued algatused, et praktika läbimine oleks ladusam, annaks õppijale rohkem vajalikke teadmisi ja oskusi ning aitaks edaspidises tööelus paremini hakkama saada. Eelmises samateemalises taotlusvoorus sai toetust 30 erinevat projekti, ootame ka nüüd rohkelt huvitavaid algatusi,“ loodab Parve.

Tagasi üles