Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

  • Koolid edastavad andmed laste õppimise kohta hiljemalt 15. septembriks
  • Suurem osa toitjakaotuspensionitest välja siiski 5., peretoetused 19. kuupäeval

Raha. Foto on illustratiivne.

FOTO: Arvo Meeks

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi ja üle 18aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mitmes osas.

Peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel tugineb amet Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetele, teatas sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja. Koolid edastavad andmed laste õppimise kohta infosüsteemi hiljemalt 15. septembriks, seetõttu maksab ka sotsiaalkindlustusamet septembris peretoetusi ja toitjakaotuspensioni osadele lastele alles kuu teises pooles. Ameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul töötleb amet iga õppeaasta alguses umbes 75 000 õppiva lapse andmeid, selleks, et maksta peretoetusi neile, kes pärast põhihariduse omandamist edasi õpivad ning toitjakaotuspensione üle 18aastastele täiskoormusega õppuritele.

Kümniku sõnul makstakse suurem osa toitjakaotuspensionitest välja siiski 5. kuupäeval ja peretoetused 7. kuupäeval. "Neile, kelle andmed ei ole kuu alguses EHIS-esse veel jõudnud, maksame septembris toetuse välja pärast andmete saamist, kuid hiljemalt 21. septembriks on kõik maksed tehtud," rääkis Kümnik.

"Peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel tugineme just EHIS-e andmetele. Seega on meie jaoks väga oluline, et seal kajastuvad andmed oleksid ajakohased ning muudatused oleks sisse viidud kohe muudatuste tekkimise päeval," rääkis Kümnik ning lisas, et amet on vastavasisulise palve ka koolidele saatnud.

Neile, kelle andmed ei ole kuu alguses EHIS-esse veel jõudnud, maksame septembris toetuse välja pärast andmete saamist, kuid hiljemalt 21. septembriks on kõik maksed tehtud

"Enamjaolt on koolid andmed edastanud, kuid kui on mõni kool, kes pole veel jõudnud, siis kutsume neid üles seda kiiresti tegema," lisas ta. "Paljude perede jaoks on riigi toetused olulised igapäeva toimingutega hakkama saamiseks ja just kooliaasta algusega on seotud mitmed rahalised kulutused, mistõttu on väga oluline, et toetused jõuavad inimesteni õigel ajal."

Veel tuletab amet meelde, et juhul, kui laps õpib välisriigis, siis selle kohta andmeid EHIS-es ei ole ja sotsiaalkindlustusametile tuleb esitada iga aasta koolitõend lapse õppimise kohta.

Lapsetoetust makstakse kuni lapse 16aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit. (BNS)

Tagasi üles