Huvilised on oodatud tasuta koolitustele

Töötukassa. Foto on illustratiivne.

FOTO: Mailiis Ollino

Tööturul on käes hullud päevad. Tööandjate sõnul ei ole neil enam mitte kuskilt tööjõudu leida, töötajad väidavad, et pakutav palk on liiga madal. Eksperdid leiavad, et töö iseloom on hakanud muutuma, et majandus areneks tuleb üle vaadata töösuhted, töö korraldus ja kokku viia vajadus ning oskused.

Vajadus eri ametite ja oskustega töötajate järele muutub pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi kui varem omandatud. Oluline on olla enda täiendamiseks või millegi sootuks teistsuguse juurde õppimiseks valmis.

Töölkäivale inimesele on koolitusel osalemine kõige kiirem viis oma oskusi täiendada.  Töötukassa pakub töötavatele inimestele võimalust saada tasuta koolitusi.

Kes saab koolitusel osaleda?

Töötukassa toetab eeskätt neid töötavaid inimesi, kellel ei ole erialast haridust (on lõpetanud vaid põhikooli või keskkooli) või kes on vanuses 50+ või kelle eesti keele oskus vajab täiendamist ja kelle sissetulek on Eesti keskmisest madalam. Samuti neid, kes tervisest tulenevalt ei saa oma senist tööd jätkata. Kokku on töötukassa andmetel selliseid inimesi Eestis üle 200 000.

Tänast tööturu olukorda vaadates võib tunduda, et tööd saab iga inimene, miks peaks minema midagi juurde õppima? Sel puhul tasub meenutada millised olid tööülesanded 5-10 aastat tagasi ja mõelda milliseks võib kujuneda minu töö järgmise 5-10 aasta jooksul. Tänane kogemus näitab, et üha rohkem tungib tehnoloogia tööprotsessidesse või tuleb tööandjale oma tegemistest aru anda nutiseadmete kaudu. Hea tunde toob teadmine, et uute oskustega suureneb võimalus valida omale sobivaim töö.

Kui õpihimuline töötaja ei saa koolitust töötukassa kaudu, leidub mitmeid teisigi võimalusi tasuta koolitustel osaleda.  Kutseõppeasutused ja kutseõpet pakkuvad rakenduskõrgkoolid korraldavad erinevaid tasuta lühikursusi.  Pakutavate tasuta kursuste nimekiri on haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel ning info kursustele registreerimise kohta leiab koolide kodulehtedel.

Mida saab õppida?

Milliseid oskusi tasub omandada ja koolituse saamise võimalused aitab välja selgitada töötukassa karjäärinõustaja.

Aastaks 2025 kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ning seoses rahvastiku vananemisega tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.

Töötukassa toetab ettevalmistamist ametitele, mida tööandjate ja ekspertide hinnangul on rohkem vaja ning millel ei ole piisaval hulgal sobivaid töötajaid. Toetatavad ametid on välja valitud valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute põhjal (nn OSKA uuringud), mida teostab Kutsekoda. Toetatavate ametite valik laieneb koos järgmiste OSKA uuringute valmimisega. Töötajad saavad kolme aasta jooksul töötukassa toel investeerida oma oskustesse 2500 eurot.

Töötukassa teavituskampaania kutsub inimesi uurima, kas ka nemad saaksid ja vajaksid mõnda koolitust. Aadressilt www.töötajaõpi.ee saab infot ja nõuandeid koolituste kohta ning lugeda ka teiste inimeste õppimiselugusid – kuidas massöörist sai medõde ja klienditeenindajast tegevusjuhendaja.

Tagasi üles