Järva valla õpetajad hakkasid end koolitama

Tartu Ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Alates 12. oktoobrist 2018 kuni 2019. aasta märtsikuuni toimub koostöös Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudiga Järva valla õpetajatele kursus "Õpilaste eripedagoogiline ja psühholoogiline toetamine õpi- ja käitumisraskuste korral". 

Koolitusel osalevad lasteaiaõpetajad, koolide I ja II kooliastme õpetajad, tugispetsialistid. Huvi koolituse vastu oli suur, osalejate arv täitus kiiresti. Kokku osaleb koolitusel 30 õpetajat ja tugispetsialisti Järva vallast, üks õpetaja Paide linna Roosna-Alliku Põhikoolist.

Kursuse maht on 320 akadeemilist tundi, õppepäevi kokku 20. Koolitust viivad läbi oma ala parimad spetsialistid. Koolitust läbiviivatel õppejõududel on vähemalt kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse õppejõuna, sh täiendusõppes ja praktiline töökogemus HEV õpilastega.

Koolituse eesmärk on õpetaja eripedagoogiliste kompetentside tõstmine tööks HEV rühma kuuluvate õpilaste arengu toetamiseks. Kursuse lõpus toimub Tartu Herbert Masingu kooli ja Kroonuaia kooli külastus. (JT)

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles