Elektrilevi tahab viie aastaga tuua kiire interneti ligi 200 000 koduni

FOTO: AP / Scanpix

Tehnilise järelevalve amet kuulutas kiire interneti võrgu „Viimase miili“ konkursil edukaks pakkujaks võrguettevõtte Elektrilevi. 

40 000 konkursile esitatud aadressi on vaid üks riigi toel ehitatav osa Elektrilevi sidevõrgu ehitusplaanidest. Koos Elektrilevi enda investeeringutega plaanitakse luua ühendus vähemalt 100 000 aadressil ehk kortereid eraldi arvestades 200 000 majapidamises.

„"Viimase miili" konkursil oli ülesanne teha analüüs ja esitada ühenduste arv, mida Elektrilevil on võimalik luua riigilt ette nähtud toetussumma abiga nn valgeteks aladeks määratud piirkondades,“ selgitaks Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Valgeks alaks loetakse piirkondi, kus praegu kvaliteetne internetiteenus puudub ja kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul. „20 miljoni euro toel on meil võimalik nendes alades järgmise viie aastaga kiire interneti võrguga ühendada 40 000 hoonet,“ sõnas Randna.

Randna lisas, et Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitamise plaan on oluliselt suurem ja hõlmab ka väljapoole valgeid alasid jäävaid piirkondi. „Järgmise viie aasta jooksul saame kiire interneti võrku ühendada üle 100 000 hoone. Seal sees on nii eramud kui ka kortermajad. Taandades arvu üksikute majapidamisteni, saame kiire interneti ühenduse luua vähemalt 200 000 kodule,“ täpsustas Randna.

Elektrilevi pakkumine „Viimase miili“ sidevõrgu väljaehitamiseks tunnistati parimaks 26. oktoobril.

Ühendatavate majapidamiste arv suureneb tõenäoliselt ka investeeringute käigus. „Esialgsed plaanid oleme teinud sooviavaldusi ja elektrivõrgu arendusplaane arvestades. Kui aga kuskil piirkonnas juba ehitama hakkame, siis on võimalik plaanitust rohkem kodusid võrku ühendada,“ selgitas Randna. Ta lubas, et enne igas piirkonnas sidevõrgu ehitamist antakse sellest elanikele teada ja kogutakse täiendavat liitumishuvi.

Elektrilevi pakkumine „Viimase miili“ sidevõrgu väljaehituseks tunnistati parimaks 26. oktoobril. Pärast 30 päeva möödumist tulemuste avalikustamisest ehk eeldatavasti novembri lõpus sõlmib tehnilise järelevalve amet eduka pakkujaga lepingu. Pärast seda saab Elektrilevi tutvustada kiire interneti võrgu rajamise plaane ka maakondades.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning on ehitanud kiire interneti võrgu Tallinnas Veskimetsas.

Tagasi üles