Innove Rajaleidja fookus on uuest aastast õppenõustamisel

Innove Rajaleidja.

FOTO: Arvo Meeks

1. jaanuarist 2019 ei paku Innove Rajaleidja enam karjääriteenuseid, aga jätkab õppenõustamisteenuste arendamise ja osutamisega. Keskusi ootavad töö hõlbustamiseks ja teenuse edasi arendamiseks ees mõningad muudatused.

 

Innove Rajaleidja on noortele suunatud karjääriteenuseid edukalt arendanud aastaid ning nüüd antakse teatepulk edasi Eesti Töötukassale, et teenuse arendus ja osutamine riigi seisukohast optimeerida. Sellega seoses muutub Innove Rajaleidjas töötavate spetsialistide arv, juhtimisstruktuur ning mõnel juhul tööruumid ja nõustamisele registreerumise võimalused.

„Muudatused on kõige otstarbekam läbi viia üheaegselt. Meie peamine eesmärk on kõigile abivajajatele kvaliteetset õppenõustamisteenust edasi pakkuda - kliendile võimalikult mugavalt ja võrgustiku vaatest võimalikult tõhusalt,“ kommenteerib Innove Rajaleidja hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi.

Õppenõustajatel on haridussüsteemis täita oluline roll

Innove Rajaleidja keskused panevad südamele, et kui täiskasvanu kahtlustab lapsel mõnda hariduslikku probleemi, tuleb reageerida kohe, et mure ei jõuaks süveneda.

Rajaleidja keskustes jätkavad tööd õppenõustajad – logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja psühholoog – kellelt saab aasta vältel abi ligi 8500 last. Aastas nõustatakse haridusliku erivajadusega lapse toimetuleku toetamiseks ligi 17 000 täiskasvanut ning statistika näitab, et teenuse järele on aina kasvav vajadus.

Samuti kannavad keskused kooliväliste nõustamismeeskondade rolli. Meeskonnad annavad õpi-, käitumis- ja suhtlusraskuste korral soovitusi õppetöö, -metoodika, -kava ja -keskkonna valikul. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi antakse aastas keskelt läbi 3500, kuid ka nende järele on vajadus kasvanud. Sel aastal on võrgustikuüleselt perioodil jaanuar kuni oktoober antud juba 3421 soovitust, Järvamaa Rajaleidja keskuselt 72.

Rajaleidja teenused jäävad igasse maakonda

Karjäärireformi tulemil muutub Rajaleidja võrgustikus töötavate spetsialistide arv ja koos töötajaskonna vähenemisega vaadati üle ka vajadus seni kasutuses olnud tööruumide järele. 1. jaanuarist on enamus Rajaleidja keskusi küll samadel aadressidel, kuid väiksematel pindadel. Järvamaal Paides asuv Rajaleidja jätkab tööd samal aadressil: Pärnu 54.

Samuti koondatakse keskused ühiste juhtimispiirkondade alla ning Innove Rajaleidja piirkonna juhtidena jätkavad kuus käesoleval hetkelgi ametis olevat juhti. Paide, Jõgeva ja Tartu keskuseid hakkab juhtima Piret Tatunts.

Tugispetsialistide puudusest, aga ka järjest suurenevast teenusvajadusest on Eestis palju räägitud. Tööjõu puuduses ei ole ka tugispetsialiste kiiresti lisandumas, kuna eriala omandatakse aastaid ja keelebarjääri tõttu ei saa ka välisriikidest tugispetsialiste üle tuua nagu mõnes teises valdkonnas. Seega tuleb olemasolevate spetsialistide kompetentsi võimalikult otstarbekalt rakendada ja seda ka piirkondlikud koostöökeskused teevad. Vajadusel on spetsialistidel võimalik teenust minna osutama naabermaakonda ning piirkondadepõhine töö pakub häid võimalusi veelgi tihedamaks kogemuste vahetuseks nt kovisioonides.

Oluline on ära märkida ka see, et kliendi valikuvõimalused Rajaleidjasse pöördumiseks ei ole kuidagi piiratud. Lapsevanem võib otsustada, millisesse keskusesse ta soovib minna, kuna vahel võib lähtuvalt logistikast, elukohast ja -korraldusest osutuda mõistlikuks hoopis naabermaakonna keskusesse suundumine.

Klientidel on arvukalt võimalusi nõustamisaja broneerimiseks

Kui Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, Narvas ja Tartus on ka uuel aastal Rajaleidja infotöötaja kohapeal olemas, siis väiksemates keskustes infotöötaja edaspidi alaliselt ei tööta. Klientidel on lisainfo küsimiseks või nõustamisaja kokku leppimiseks võimalik valida neile sobiv kanal: kas üle-eestilise infotelefoni, meili või kodulehe vahendusel. Nagu eelneval aastal, on ka edaspidi võimalik suhelda Rajaleidja e-nõustajaga kodulehel oleva chat’i vahendusel või broneerida aeg e-kirja teel. Juba on käimas ka e-broneerimissüsteemi arendus, et tulevikus oleks registreerimine kliendi jaoks veelgi mugavam.

Innove Rajaleidja keskused panevad südamele, et kui täiskasvanu kahtlustab lapsel mõnda hariduslikku probleemi, tuleb reageerida kohe, et mure ei jõuaks süveneda. Küll aga tuleb arvestada, et ka nõustamisele saamiseks on vaja tegutseda ettevaatavalt, sest nt kevadest mitmekordistub Rajaleidja õppenõustajate koormus ning ooteajad spetsialistiga kohtumiseks on mitmeid nädalaid. Mida varem pöörduda, seda kiiremini saab laps haridussoovituse ning kiirema abi.

Ka õppenõustamine võib tulevikus toimuda videosilla vahendusel

Lisaks tööle haridusasutustes ja keskustes kohapeal, liigub Innove Rajaleidja ka e-teenuste arendamise kursil. „Kahtlemata on ka e-teenused oluline võimalus olemasolevate tugispetsialistide kogemuste ja pädevuste otstarbekamaks rakendamiseks. Tugiteenused peavad samuti tehnoloogia arengutega sammu pidama ja soovijaile ning vajajaile olema kättesaadavad virtuaalsetes kanalites,“ sõnab Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi.

Näiteks on juba käimas esimesed katsetused videopõhise nõustamisteenuse pakkumiseks – esialgu logopeediliseks nõustamiseks, aga tulevikus võimalusel ka psühholoogiga vestlemiseks. „Lapsega tegeleb ikka professionaalne ja kogenud spetsialist, ent tavapärase ühes toas viibimise asemel võib laps olla näiteks Ruhnul, logopeed Rakveres ja neid ühendab videopilt,“ selgitab Labi, kuidas videoteenused hoiaksid kokku ka kliendi aega, sest ta ei peaks nõustamiseks ilmtingimata keskusesse kohapeale tulema.

Labi selgitab, et mõistagi jääb alatiseks osa teenuseid, mida me kunagi võrku tuua ei saa ega peagi, kuid kliendile valikuvõimaluse pakkumiseks ning spetsialistide tööaja mõistlikumaks ja ühtlasemaks korraldamiseks on e-teenuste arendus vajalik. „Ennekõike on see aga kindlasti üks võimalus ja kui klient videonõustamist ei soovi, on tal ikka võimalik tulla Rajaleidjasse kohapeale. Rajaleidja jääb kõikidesse maakonnakeskustesse alles.“

Tagasi üles