Tarbijakaitseamet: reisiettevõtjail tuleb anda rohkem lepingueelset teavet

Puhkusereis

FOTO: SCANPIX

Tarbijakaitseamet tegi reisiettevõtjate seas uuringu, et  välja selgitada, kuidas on reisiettevõtjad tänavu 1. juulil jõustunud pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivist tulenevate nõuetega kohanenud ja neid täidavad. Tähelepanu keskmes oli eelkõige reisijale esitatava lepingueelse teabe ja teabelehe esitus, mille puhul esines palju puudusi.

 

Uuringu tegijad vaatlesid reise korraldavate ja vahendavate ettevõtjate müügitegevust ning küsisid pakkumisi nii eelnevalt kokku pandud pakettreisidele  kui ka erareisidel. Reisipakkumist küsiti  46 ettevõtjalt, kellest 36 vastas päringule.

Amet tuvastas, et 19 juhul esines puudusi lepingueelse teabe esitamisel ja sama palju puudusi ka teabelehe esitamisel. Näiteks lepingueelse teabe puhul ei esitatud kogu asjakohast teavet või esitati see pärast lepingu sõlmimist, jäeti viitamata tüüptingimustele ja vahendatavate pakettreiside puhul jäeti välja toomata andmed reisi tegeliku korraldaja kohta. Teabelehe esitamise puudused seisnesid selles, et teabeleht esitati alles pärast lepingu sõlmimist või jäeti üldse esitamata.

Uue regulatsiooni järgi peab reisiettevõtja enne lepingu sõlmimist andma reisijale põhjaliku info. Teabe esitamine on kohustuslik nii reisikorraldajale, reisivahendajale kui ka seotud reisikorraldusteenuseid hõlbustavale ettevõtjale. Reisikorraldaja ja vahendaja puhul piisab, kui üks neist teabe edastab.

Pakettreisi korral peab reisiettevõtja  andma reisijale enne lepingu sõlmimist kaht tüüpi infot. Esiteks standardinfo teabelehe reisija õiguste kohta  ning teiseks asjakohase info konkreetse pakettreisi kohta. Seotud reisikorraldusteenuste puhul peab reisiettevõtja andma reisijale vähemalt standardinfo teabelehe.

Pakettreisi korral peab teabeleht sisaldama vähemalt järgmist:

  • tegemist on pakettreisiga;

  • info reisija õiguste kohta;

  • info reisikorraldaja vastutuse kohta;

  • info reisikorraldaja tagatise kohta.

Seotud reisikorraldusteenuste puhul tuleb reisijat teavitada, et:

  • ta ei saa kasutada neid õigusi, mis on ette nähtud üksnes pakettreiside korral;

  • iga teenuse tegelik osutaja vastutab ise oma teenuse kohase osutamise eest;

  • reisija saab kasutada seotud reisikorraldusteenuste korral ettenähtud tagatist, kui seotud reisikorraldusteenuste osaks olev reisiteenus jääb osutamata selle sõlmimist hõlbustanud reisiettevõtja maksevõime tõttu.

Tagasi üles