Uuest aastast tõuseb töötasu alammäär

Rahakott sularahaga

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Tänasel istungil kinnitas valitsus   2019. aasta töötasu alammääraks 540 eurot ja väikseimaks tunnitasuks 3,21 eurot.

Määruse eelnõu tugineb Eesti ametiühingute keskliidu ja Eesti tööandjate keskliidu vahel tänavu 28. septembril  sõlmitud kollektiivlepingule, millega sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonid leppisid kokku tõsta töötasu alammäära 2019. aastal.

„Tööandjate ja ametiühingute otsus töötasu alammäära 40 euro jagu tõsta väärib tunnustust, sest see aitab kaasa ebavõrdsuse vähenemisele ja parandab suure hulga inimeste, eriti just madalapalgaliste toimetulekut,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Eesti inimeste toimetuleku parandamiseks on lisaks oluline toetada pikemaajalist hõivet ja majanduslikku toimetulekut paremini võimaldavaid töökohti. Seetõttu toetab riik madala hõivega piirkondades töökohtade loomist, samuti töötukassa kaudu töötute ja töötajate ümber- ja täiendõpet.“ 

Maksu- ja tolliameti andmetel oli 2018. aastal ühes kuus keskmiselt 25 500 täisajaga töötajat, kes teenisid töötasu alammäära 500 eurot, moodustades sellega 5,3 protsenti kõigist töötasu saanud töötajatest.

Töötasu alammäära tõus tähendab alammääraga seotud töötasude ja palga tõusu era- jag avalikus sektoris ning töötasu alammääraga seotud hüvitiste suurenemise. Suurenevad näiteks vanemahüvitis, lapsepuhkuse tasu ja hoolduspuhkuse tasu.

Töötasu alammäär tõuseb üheksandat aastat järjest. 2012. aastal oli töötasu alammäär 290 eurot, 2013. aastal 320 eurot, 2014. aastal 355 eurot, 2015. aastal 390, 2016. aastal 430 eurot, 2017. aastal 470 ning 2018. aastal 500 eurot.

Tagasi üles