Kultuuritöötajate palk teeb järgmise hüppe

Indrek Saar

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Kultuuriminister Indrek Saar ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastasid täna kultuuritöötajate riikliku palgakokkuleppe, mille järgi tõuseb kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär uuest aastast 1300 euroni kuus.

Palgakokkulepe puudutab kultuuriministeeriumi eelarvest palka saava kultuuritöötajaid, keda on ligi 4000. Lisaks miinimumile suureneb palgafond seitse protsenti ka nendele kultuuritöötajatele, kelle töötasu on juba seniajani miinimumist kõrgemal või kes on tugiteenuseid osutavatel ametikohtadel.

Lõppeval aastal oli kultuuritöötaja brutotasu alammäär 1150 eurot. Veel 2015. aastal oli see 731 eurot, mis tähendab, et miinimumtasu tõus on olnud nende aastate jooksul 78 protsenti.

Kultuuritöötajate palgapoliitikat suunab alusdokument "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" ehk Kultuur2020. Selle järgi peavad kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud täistööaja korral jõudma 2020. aastaks Eesti keskmise palgani. 

Kokkulepitud palgatõus puudutab riigieelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Need on riigiasutuste, avalik-õiguslike institutsioonide, sihtasutuste ning maakonnaraamatukogude riigilt palka saavad töötajad. Silmas peetakse kõrghariduse, kõrgema kutsekvalifikatsiooni või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötajaid.

Kultuuriminister Indrek Saar avaldas lootust, et jõuline palgatõus aitab tagada rahvuskultuuri järjepidevust ja spetsialistide juurdekasvu, kelle toel saab areneda nii kõrgkultuur kui ka rahvakultuur. «Kultuur on Eesti riigi esimene ja peamine olemise mõte ning valitsus väärtustab meie kultuuritöötajaid,» lisas ta.

Tagasi üles