Keskkonnaprogrammi toel saab järv ujuvsilla ning kaovad vanad tehasehooned

Terasman OÜ. Aravete. Metallkonstruktsioonide valmistamine. Kett-, lint-, tigukonveierid; silod ja mahutid; tööstuslikud hooned ja rajatised. DMITRI KOTJUH, JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

FOTO: Dmitri Kotjuh / JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammist kolme Järvamaa projekti.

KIKi keskkonnaprogrammist sai toetust 142 projekti, millele jagati 10,87 miljonit eurot.

Sellest 19 500 eurot läks Aravetel tegutsevale OÜ-le Terasman oma tehase amortiseerunud hoonete lammutuseks ning valmistoodangu ladustamisala väljaarenduseks. Projekt maksab 41 070 eurot.

Kaks toetust läks Järva vallavalitsusele: Järva-Jaani tehisjärve ujuvsilla rajamiseks 2895 eurot (kogu projekt 3217 eurot) ning Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks 37 800 eurot (kogu projekt 42 000 eurot).

KIKi nõukogu esimehe ja keskkonnaminister Siim Kiisleri selgitusel said suurima toetussumma veemajandusprojektid. «Tänu sellele väheneb oht põhjaveele ning tagatakse tuhandetele inimestele mitmel pool üle Eesti nõuetele vastav joogivesi,» ütles ta. 

Rahastuse saanud projektide abil lammutatakse veel ka maastikupilti kahjustavaid hooneid, korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe, koostatakse mürakaarte ja tegevuskavasid, rajatakse harrastuskalastajatele püügiplatvorme, korraldatakse teavituskampaaniaid, parandatakse asulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteeme ning tehakse inventuure ja uuringuid.

Tagasi üles