Riik pakub taas tasuta töökoolitusi ligi 11 000 inimesele

Töötukassa tööpakkumised. Foto on illustreeriv.

FOTO: Sander Ilvest

Haridus- ja teadusministeeriumis valmis  täienduskoolituse riiklik koolitustellimus 2019. aastaks, mis toob ligi 11 000 inimesele 836 tasuta kursust 20 valdkonnas. Tasuta töökoolitusi on pakutud alates 2009. aastast kokku 86 000 inimesele.

 

Haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on ligi kümme aasta jooksul pakutud tasuta kursused aidanud kaasa inimeste paremale teadlikkusele õppimisvõimalustest ning suurendanud valmisolekut õppida. „Riiklikult rahastatud kursused on populaarsed, mis näitab, et inimesed tajuvad vajadust enesetäienduseks. 2015. aastal käivitatud Eesti tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteem OSKA on näidanud, et töömaailm on pidevas muutuses ning tulevikuoskused erinevad praegustest, mistõttu on järjepidev enesetäiendus oluline,“ lausus Haidak.

Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet andvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on mõeldud  täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad ajakohastamist. Tasuta kursustest osavõtt ei sõltu  inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub eriharidus, sest statistiliselt see sihtrühm osaleb elukestvas õppes kõige vähem.

Kursused on valitud koos koolidega, lähtudes valdkondlikust ja piirkondlikust vajadusest. Koolitustellimuse kujundamisel arvestatakse Eestis tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteem OSKA kestel valminud raportite soovitustega. Kursuste pikkus on 20–160 akadeemilist tundi, millele võib lisanduda iseseisev töö. Haridus- ja teadusministeeriumi rahastavad kursused on töökursused, üldharivaid või hobikoolitusi ei pakuta.

Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet andvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on mõeldud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad ajakohastamist.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning haridus- ja teadusministeerium tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ kaudu.

Täpsemat infot kursuste ja nendele registreerimise kohta leiab koolide veebilehtedelt või aadressilt siin!

Tagasi üles