Autojuhid kipuvad uuele parkimiskorrale vilistama

  • Liiklusmärke tuleb hoolega jälgida
  • Politseinikud kutsuvad seaduse eirajaid korrale

Paide Laia tänava liikluskorraldus on muutunud.

FOTO: Anne Põder

Paide polikliiniku juurde Laia ja Tiigi tänava ristmiku lähistele on paigaldatud täiendavalt parkimist ja peatumist keelavaid liiklusmärke, millest paljud autojuhid ei pea kinni.

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd selgitas, et liikluskord muutus nimetatud piirkonnas juba eelmisel sügisel, kui Paide Hillar Hanssoo põhikool kolis Lai 33 majja ja lastele oli vaja luua turvaline koolitee.

Siis tehti ülekäigurajad üle Laia tänava Tiigi tänava poolsesse otsa ning Lai 33 hoovi viiva tee lähedusse. Seni Lai 33 hoone peaukse juurest üle haljasala läinud jalgteed mööda enam üle tee minna ei tohi.

Ülekäiguraja ületamist ei tohi polikliiniku kõrvale parkides enam segada.

FOTO: Anne Põder

Samuti eraldati sõiduteest poolteisemeetrine riba jalakäijatele, et neil oleks turvaline teeservas kõndida.

Hiljuti lisati parkimist ja peatumist keelavad märgid Laia tänava polikliiniku kõrvale jäävale osale ning Tiigi tänava eramajade poolsele lõigule. «Tiigi tänava korvpalliplatsi poolses servas tohivad sõidukid endiselt parkida ja peatuda, kuid arvestada tuleb, et seda ei tohi teha viis meetrit enne ristmikku,» lausus piirkonnavanem Priit Söörd.

Paide Tiigi tänava liikluskorralduse muudatus.

FOTO: Anne Põder

Söördi sõnul eksivad autojuhid kõige rohkem Laia tänava peatumis- ja parkimiskeelu vastu. «Osa lastevanemaid peatub endiselt lapse autost väljalaskmiseks Laial tänaval vana ülekäiguraja juures. Samuti kipuvad inimesed autosid parkima Laiale tänavale polikliiniku kõrvale, takistades sellega ülekäiguraja kasutust. See on ohtlik, kui jalakäijad astuvad vöötrajale kusagilt autode vahelt,» selgitas ta.

Vaatamata keelule on Söörd sõidukeid parkimas näinud ka Tiigi tänava eramajade poolsel küljel ning Tiigi ja Laia tänava ristmikule liiga lähedal.

Laial tänaval kipuvad autod parkima ristmikule liiga lähedale.

FOTO: Anne Põder

Söörd märkis, et parkimiseks on ehitatud haigla haljasalale suur parkla ning laste mugavamaks kooli toomiseks saavad lastevanemad sisse keerata ka Lai 33 hoovi, kus on nüüd senisest suurem parkimisala. «Aga inimesed kipuvad olema nii mugavad ja tahavad autoga ikka treppi sõita,» lisas ta.

Liiklusseaduse eiramistest tulenevalt hoiavad politseinikud piirkonnal rohkem silma peal ja kutsuvad märkide eirajaid korrale. «Õnneks pole seal veel ühtegi õnnetust juhtunud, kuid selleks tulebki teha selgitavat ja ennetavat tööd, et ka edaspidi ei juhtuks,» lausus Söörd.

Priit Söörd hoiatab ristmikule liiga lähedale parkinud sõidukijuhti.

FOTO: Anne Põder

Tagasi üles