Maakondlik arengustrateegia kiideti heaks

Järvamaa

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud.

On mitmeid eesmärke, milleks maakonna arengustrateegiat vaja on. Laiemas mõttes on strateegiat vaja maakonnas ühiselt soovitud tuleviku määratlemiseks ning erinevate arendushuvide tagamiseks ja tegevuskokkulepete seadmiseks arenguliste ühishuvide defineerimise kaudu. Kitsamas mõttes aga arenguprobleemide ja -vajaduste kaardistamiseks ning rahastamise meetmete kavandamiseks.

Loe edasi siit!

Tagasi üles