Eesti liitus gripipandeemia valmisoleku leppega

Pildil gripivaktsiin Vaxigrip.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Terviseamet liitus Euroopa Liidu ühishanke raamlepinguga, mis tagab gripipandeemia korral Eestile koos teiste leppega liitunud riikidega gripivaktsiini.

Raamlepingu allkirjastanud terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul annab leping ootamatu gripivormi massilise leviku korral Eestile kindlustunde uue gripivaktsiini saadavuse osas. “Loomulikult loodame, et meid gripipandeemia ei taba ning et me ei pea lepingut kunagi reaalselt kasutama,” ütles Merike Jürilo, kelle sõnul on gripivaktsiini leppega liitumine osa epidemioloogilisest valmisolekust. “Gripp on tõsine haigus, mille levimist tuleb takistada nii üksikisiku kui riigi tasandil.”

Tavapärase giripihoojal leviva gripi osas antud leping tähendust ei oma, hooajaline vaktsiin on kättesaadav tavapärasel viisil apteekides.  “Seega parima kaitse grippi haigestumise eest annab iga-aastane õigeaegne vaktsineerimine,” ütles Jürilo.

Hankelepingu kohaselt tarnib gripivaktsiini tootev ettevõte Seqirus lepinguga liitunud riikidele eelnevalt kokkulepitud koguse vaktsiini olukorras, kus on tekkinud gripiviiruse pandeemiline levik. Leping kehtib neli aastat ning seda saab kaheks aastaks pikendada. Lepingu raames võtab ettevõte endale kohustuse lepingu kehtivuse perioodil olla valmis gripivaktsiini erakorraliseks tootmiseks.

Tavapärase giripihoojal leviva gripi osas antud leping tähendust ei oma, hooajaline vaktsiin on kättesaadav tavapärasel viisil apteekides.

Euroopa Liidu ühishanke raamlepinguga liitumine on vabatahtlik, tänaseks on sellega lisaks Eestile liitunud Belgia, Horvaatia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Holland, Portugal, Slovakkia, Sloveenia ja Hispaania. Ühishanke tegemise tõukeks oli 2009. aastal Euroopa Liitu tabanud gripipandeemia, mille tagajärjel suri liikmesriikides kokku ligi 18500 inimest. Üheks takistavaks asjaoluks gripi peatamisel oli toona gripivaktsiini vähene saadavus ja sellest tulenev kõrge maksumus.

Maailma Terviseorganisatsiooni ehk WHO andmetel haigestub maailmas igal aastal grippi hinnanguliselt miljard inimest, kellest kuni 650 000 sureb.  

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärk on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Tagasi üles
Back