Lõkkepatrull esimesel päeval trahve ei teinud

Soojenevate kevadilmadega hakkavad inimesed kodude ümbrusi ja aedu korrastama ning selle käigus tehakse tihti mittenõuetekohaseid ohtlikke lõkkeid või põletatakse kuluheina.

Lääne päästekeskuse päästemeeskonnad ning ohutusjärelevalve inspektorid koostöös Keskkonnainspektsiooniga teostavad eilsest kuni 14. aprillini lõkkepatrulle.
Eile lõkkepatrullide käigus ühelegi järvalasele trahvi ei tehtud, kuid õpetussõnu tuli päästjatel kevadtööde tegijatele jagada küll. 
Peamiselt eksisid lõkketegijad selle vastu, et puudusid esmased kustusvahendid. Näiteks kasvõi pangetäis vett. 
Reidide käigus pööratakse erilist tähelepanu lõkete tegemisele, et ennetada suuremate kahjude tekkimist ja tõsta inimeste teadlikkust tuletegemise ohtlikkusest. Päästeametnikud jälgivad tuleohutusnõuete täitmist kogu kevadise tuleohtliku aja vältel ka peale reidide perioodi.  
Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Juhul kui lõkke tegija ei allu päästjate korraldustele ohutusnõudeid täita või saab lõkkest alguse kulu- või hoonepõleng, teostatakse lühimenetluse toiming ning inimesele määratakse rahatrahv.

Tagasi üles
Back