Otseülekanne: veepäev-peldikuseminar

Hüpassaare loodusraja kuivkäimla. Mai 2015, Soomaa rahvuspark, Viljandimaa.

FOTO: Rita Helisma

Täna kl 15ni toimub Metsamõisa talus veepäev-peldikuseminar. Teemaks kuivkäimlad kui joogiveesäästlik valik Pandivere nitraaditundlikul alal. Päevakava!

Seminaril tutvustatakse Eesti peldikukultuuri ajalugu, esitletakse ideid «Hääst kohast» ning selgitatakse kuivkäimla ehitamise üksikasju, antakse ülevaade põhjaveetekkest ja veekaitsest nitraaditundlikul alal, vee mõjust loodusharidusele ning oma vee-alaseid uurimistöid tutvustavad õpilased ning tudengid.

Seminari teemad lähtuvad tõsiasjast, et kõigile lihtne kuivkäimla on suureks takistuseks Eesti maaturismi arengule ja suureks probleemiks puhta joogivee säilimisel.

Kuivkäimlad on osa maakultuurist, kuid Pandivere turismiettevõtetes vajatakse juhiseid keskkonnasäästliku käimlasüsteemi ehitamiseks, sest külastajate ootused hügieenile on turismi ettevõtetes kõrged.

Seminari teemad lähtuvad tõsiasjast, et kõigile lihtne kuivkäimla on suureks takistuseks Eesti maaturismi arengule ja suureks probleemiks puhta joogivee säilimisel.

Probleemiks on ka hilisem käimlajäätmete käitlus, seetõttu on oluline olla informeeritud käimlaid puudutavate seaduste ja iseärasustega.

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Teemapark koos selle keskusega paikneb Pandivere kõrgustikul, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal keskusega asukohaga Metsamõisa talu Järsi küla Tapa vald.

Teemapark kannab edasi psühholoog Tõnu Otsa mõtet: „Looja peitis kogu maailma tarkused loodusesse – meie arukus on need üles leida.“

Puhta vee teemapark tutvustab looduse kasutamise võimalusi tervise edendamiseks, pakkudes loodusõpet ja matkamisvõimalusi.

Seminar on jälgitav internetikeskkonnas otseülekandena ja järelvaadatav salvestusena.

Tagasi üles