Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust taotleda

Eurod.

FOTO: SCANPIX

KredEx alustab väikese  sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisele kulutab KredEx üle kolme miljoni euro. Taotlusi saab esitada 10. juunini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elutingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei anna kodus piisavalt sooja  või on eluohtlikud. Suurim toetussumma on 8000 eurot, teist korda taotlemisel 5000 eurot.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetuse abil kümne aastaga parandatud üle 12 000 lapse elamistingimusi. „Kuigi olukord on aastatega paremaks läinud, leidub endiselt igal aastal toetuse saajate seas peresid, kes elavad olude sunnil pea elamiskõlbmatutes tingimustes. Hea on aga tõdeda, et ka sel aastal saame anda oma panuse ligikaudu 350 pere elamistingimuste parandamiseks. Toetuse abil tehtavatel töödel on selge positiivne mõju nendele peredele.“

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehituse või laiendusega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks.

Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta nüüdisaegsetele  elutingimustele, sealhulgas on perele mõistlikel eeldustel liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja soetamiseks.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus.

Taotlusi saab esitada kuni 10. juunini. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee.

Varem toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtajal ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Tagasi üles