iDeal kampaania

RMK kaardirakendus võimaldab metsatöödel silma peal hoida

RMK kaardirakendus annab aimu metsatöödest

FOTO: rmk.ee/metsatoode-kaart

RMK valduses on üle 1,4 miljoni hektari maad, millest valdav osa – enam kui üks miljon hektarit – on metsamaa. Ülejäänud osa moodustavad märgalad, poollooduslikud kooslused, järved ja teised maatükid. See on kolmandik Eestimaast ja 47% Eesti metsamaast. Uues RMK kaardirakenduses näeb RMK valduses olevat maad ning seal tehtud ja kavandatud tööde infot.

See võimaldab igaühel vaadata, kus asub RMK mets tema kodukandis ja kaugemalgi ning millised tööd on metsas toimunud ja sinna kavandatud. Metsatööd hõlmavad kogu metsa eluringi – uue metsapõlve rajamist, kasvatamist, hooldamist ja raiumist.

Kaardi avavaates on rohelisega kuvatud kogu RMK valduses olev maa ja punasega eristatud rangelt kaitstavad metsad ja teised looduskooslused.  

Kaarti suurendades ilmub nähtavale esmalt RMK metsakvartalite võrgustik (alates 1:150 000) ja seejärel RMK metsaeraldised (alates 1:50 000). Metsaeraldisele vajutades näeb infot eraldise suuruse, peapuuliigi, vanuse ja viimati toimunud töö kohta. Infot kavandatud tööde kohta näeb, kui kaardil vastavad kihid sisse lülitada.

Kaardil ei kajastu liikide ja elupaikade kaitseks ja taastamiseks tehtavad looduskaitsetööd kaitsealustel aladel. Samuti raadamised, mille järel maa otstarve muutub, näiteks rajatakse metsa asemel tee, põllumajanduslik maa või hooned. Ega sanitaarraied, mida tehakse metsakaitselistel eesmärkidel.

Vaata rakendust RMK kodulehelt.

Tagasi üles