Iga kolmas järvakas ei puhka seadusega ettenähtud määral

Puhkus ja töö käivad eestlastel ikka käsikäes

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Koguni iga neljas töötaja Eestis ei saa endale tänavu lubada kahenädalast puhkust, selgus tööportaali CVKeskus.ee värskest pea 2700 töövõtjat kaasanud uuringust. Peamiselt takistab puhkusele minemist liigne töökoormus, kusjuures järvakad on kõige kehvemate puhkajate seas.

Eesti töölepingu seadus näeb ette, et töötajal tuleb kalendriaasta jooksul puhata järjestikku vähemalt 14 kalendripäeva. Hiljuti korraldatud küsitlus näitab aga, et koguni neljandikul töötajatest ei olegi 2019. aastal võimalust kahte nädalat järjest puhata.

Kõige levinum põhjus, miks kahenädalast puhkust ei võeta, on töökoormus – nimelt enam kui iga kümnes töötaja (11%) tõi välja, et ta ei saa puhata järjestikku 14 päeva töökohustuste tõttu. Lisaks töökoormusele, kartsid kolm protsenti töötajatest pika puhkuse tõttu palgas kaotada ja kümme protsenti ei soovinud kahenädalasest puhkusest loobumise põhjuseid täpsustada.

„Varasemad uuringud on näidanud, et tööjõupuudus sunnib tööandjaid tõstma olemasolevate töötajate töökoormust. Värske töötajate puhkuseplaanide uuring näitabki, et kahenädalane puhkus on muutumas pigem luksuseks, mida paljud endale lubada ei saa,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Uuringust selgus ka see, et käesoleval aastal on kahenädalasel puhkusel juba olnud kõigest 16% töövõtjatest. Suurem osa töövõtjatest, kes kavatsevad tänavu kaks nädalat järjestikku puhata, plaanivad puhkuse välja võtta aasta teises pooles. „Seega on teisel poolaastal töötajatel oodata veelgi suuremat töökoormust, kuna suur osa töötajatest peavad asendama ka puhkavaid kolleege,“ lisas Auväärt.

Järvakad on kehvad puhkajad

Küsitlus näitas, et kui niinimetatud suvepiirkondade nagu Pärnu, Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa töövõtjatest ei saa endale kahenädalast puhkust lubada iga viies töötaja (21%), siis Kesk-Eestis ei ole pikka puhkust võimalik võtta pea igal kolmandal töötajal (31%). Suuremates linnades nagu Tallinn ja Tartu ei plaani kahenädalast puhkust kasutada iga neljas vastaja.

Ohtlikult vähe puhkavad ehitajad ja turundajad

Valdkondade lõikes ei plaani kahenädalast puhkust tänavu välja võtta koguni 37% ehitussektori ja 36% turunduse- ja reklaami valdkonna töötajatest. Kõige paremad võimalused puhata on riigisektori töötajatel, kus kahenädalase puhkuse jätab vahele kõigest 4% töövõtjatest. Töökoormus segab aga enim finantssektori töötajate puhkuseplaane.

Tagasi üles