Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondlik toetusvoor on avatud

Turvakaamera

FOTO: SCANPIX

Toetusvooru läbiviija on Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL). Toetusvoor on avatud 20. juunist, taotluste esitamise tähtaeg on 15. september kell 16.30.

Maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korralduse nr 107 „Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“ heakskiitmine“ põhimõttest edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel, peab taotleja nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina Järvamaal tegutsevat kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kohaliku kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks.

Taotlejaks võib olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3 500 eurot.

Lisainfot leiab JOL-i kodulehelt.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles