Veel nädal aega saab esitada kandidaate Järvamaa ettevõtete tunnustamiseks

Sülearvuti. Foto on illustreeriv.

FOTO: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

Veel järgmise nädala reede ehk 30. augustini saab esitada kandidaate Järvamaa ettevõtete tunnustamiseks. Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias

Järvamaa ettevõtete tunnustamise eesmärk on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse. Tunnustatakse edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele. Samuti on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Tunnustuskategooriad

Aasta ettevõte - suurettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte suurettevõtte kategoorias, kus on üle 50 töötaja. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Aasta ettevõte - keskmise suurusega ettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte 10-49 töötajaga keskmise suurusega ettevõtete kategoorias. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Aasta ettevõte - väikeettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte kuni üheksa töötajaga väikeettevõtete kategoorias. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Edukas noor ettevõtja

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Järvamaa silmapaistvamaid noori ettevõtteid, nende innovaatilisust ja ärilist mõtlemist ning seeläbi innustada inimesi ettevõtlusesse siirduma. Kandideerida saavad Järvamaal tegutsevad alustanud ettevõtted, mis on tegutsenud alla kolme aasta.

Aasta turismitegija

Kategooria eesmärk on tunnustada turismiobjekti, turismi-ideed, turismiüritust, turismipaketti, marsruuti vms, mis viimase aasta (oktoobrist oktoobrini või aasta peale viimast tunnustamist) jooksul nähtavalt esile tõusis, arenes ja silma paistis. Tunnustatavaks võib olla eraisik, äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing, füüsilisest isikust ettevõtja, riigimuuseum, ürituse korraldaja, kes on tuntud ja omab autoriteeti turismitegijate hulgas Järvamaal ja (soovitatavalt) Eestis ning on oma tegevusega käesoleval aastal toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule Järvamaal. 

Järvamaa sõber

Konkursi eesmärk on tunnustada eraisikut, äriühingut, sihtasutust, mittetulundusühingut, füüsilisest isikust ettevõtjat või ürituse korraldajat, kes panustab enam Järvamaa arengusse, toetab kohalikku kogukonda või piirkonna ettevõtlust või on läbi viinud ettevõtlussündmuse, koostööprojekti, arenduse või rajanud ehitise, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis ja silma paistis. 

Parim talu

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid talusid.

Parim kohalik toode ja/või teenus

Konkursi eesmärk on tunnustada parimat kohaliku ettevõtja toodet ja/või pakutavat teenust.

Järvamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Lisainfot ja kandidaatide esitamise ankeedid leiad Järva valla kodulehelt.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles