Koolirahu leping allkirjastatakse Narvas

Koolirahu väljakuulutamine.

FOTO: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Lastekaitse liit, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, koolirahu linna esindaja, Eesti õpilasesinduste liit ja ja MTÜ NÜ Tore sõlmivad 1. septembril Narva linnuses koolirahu lepingu ja kuulutavad välja koolirahu.

Koolirahu liikumise eesmärk on saavutada üheskoos turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele, teatas Lastekaitse liidu esindaja. Koolirahuga saavad liituda kõik koolid sõlmides koos terve kooliperega koolirahu lepingu ja registreerides selle koolirahu veebilehel.

Lisaks traditsioonilisele koolirahu väljakuulutamisele toimub sel päeval Narva linnuses ka perepäev, kus lapsi ootavad batuudid ja meelelahutus ning mille lõpetab Karl-Erik Taukari kontsert.

Koolirahu ei ole ühepäevane sündmus, vaid mõttemaailm ja haridustee osa, mistõttu toimub aasta ringi erinevaid sündmusi nii koolirahu linnas Narvas kui ka mujal Eestis. Kõik huvilised koolid on oodatud oma sündmustest teada andma Lastekaitse liidule ja teistele partneritele, et üheskoos koolirahu sõnumit levitada.

Tagasi üles