Järvamaa kutsehariduskeskusesse asus õppima rekordiliselt palju noori

Järvamaa kutsehariduskeskuses saab õppida ka plaatijaks.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Tänavu kevadel ja suve esitati Järvamaa kutsehariduskeskusele ligi kaheksasada avaldust. Hetkel on kooli lisandumas 631 õpilast. Kõikide kursuste peale kokku alustab õppetööd ligi 1150 õpilast.

Õppe- ja arendustöö üksuse juhata Külli Marrandi sõnul on õpilaste arvu suurenemisele kaasa aidanud eelkõige 25aastaste ja vanemate inimeste huvi omandada kas uusi teadmisi oma erialal või õppida midagi päris uut. Samuti on õpilaste arvule aidanud kaasa hüppeline huvi töökohapõhise õppe vastu. 

«Oleme püüdnud igal aastal pakkuda ka midagi uut. Seekord on lühemaajalised uued õppekavad plaatija ja kaldkatuseehitajatele ning pikemaajalisem rasketehnika tehnik-mehaanikutele,» märkis ta.

Mitmed erialad on jätkuvalt populaarsed. Nagu näiteks loomaarsti abiline, hobuhooldaja, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, IT-süsteemide nooremspetsialist, põllumajandustöötaja ja – tootja.

Marrandi tähelepanekut mööda läheb üha paremini ka toitlustuse ja ehituse valdkonnas. Oluliselt enam võiks aga olla õpilasi logistiku erialal, kus koolil on ette näidata väga head tulemused kutsemeistrivõistlustelt. Samuti võiks enam olla teedeehitusest huvituvaid noori. «See on eriala, mida kutsehariduse tasemel saab õppida vaid Järvamaa kutsehariduskeskuses,» märkis ta. «Ka autotehnikutel on suurepärane õppebaas ja väga hinnatud õpetajad, kuid paraku napib õpilasi.»

Direktor Rein Oselin märkis, et vastuvõtt põhikoolijärgsetele erialadele kipub aastast-aastasse siiski vähenema. See on siiski üleüldine tendents, sest maapiirkondades elanike arv väheneb ja ka koolivõrgu korrastamine pole veel tulemusi andnud.

Näha on, kuidas gümnaasiumid ja keskkoolid võistlevad õpilaste arvu pärast. Samas tuleb Oselini meelest hinnata kõrgelt täiskasvanud õppija tahet ikka ja jälle oma teadmisi ja oskusi täiendada, sest tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas pole teisiti enam võimalik.

Külli Marrandi lisas, et vastuvõtt on mitu aastat liikunud tõusvas joones ja kooliaastat alustatakse 1147 õpilasega, mida on 104 rohkem kui eelmise õppeaasta alguses ning mis peaks samuti olema kooli ajaloos rekordiline teetähis.

Osa õppegruppe alustab veel sügisel ja jaanuaris ning sinna on jätkuvalt huvilised oodatud.

Tagasi üles
Back