Vabatahtlik tegutsemine ootab tunnustamist

Eelmisel aastal kuulutasid SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa Järvamaa tublimad kodanikualgatuses välja Eistvere mõisas.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa kuulutavad välja avalikud konkursid Järvamaa 2019. aasta tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses.

Järvamaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Elo Öösalu śelgitas, et konkursi eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

Kandidaate võivad esitada nii omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud.

Konkursi kategooriad

AASTA (TUBLIM) VABATAHTLIK – aunimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna kogukonnas või mujal tasu ootamata.

AASTA (PARIM) MITTETULUNDUSÜHING – nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2019. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse kogukonnas ja/või maakonnas, ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile.

HEA ALGATUS 2019 – tunnustatakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikuühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada.

KOGUKONDA TOETAV ETTEVÕTE – nimetus antakse organisatsioonile, kes oma tegevuse ja finantsidega on toetanud kogukonna või maakonna jaoks olulise sündmuse korraldamist, mõnd vabaühendust või panustanud olulisse investeeringusse. Tähtis ei ole alati panuse suurus vaid konkreetse asja ära tegemisest kogukonnale saadav kasu.

AASTA SÄDEINIMESE aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivsus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas.

Öösalu märkis, et aasta tublima vabatahtliku, parima mittetulundusühingu, hea algatuse ja kogukonda toetava ettevõte ning aasta sädeinimese leidmiseks oodatakse ettepanekuid 25. oktoobriks 2019. Kandidaadid saad esitada Järvamaa Arenduskeskuse koduleheküljel iga kategooria järel oleva ankeedi kaudu. Üks isik või organisatsioon võib esitada ühte kategooriasse mitu kandidaati.

Konkursi võitjad selgitab välja viieliikmeline hindamiskomisjon. Parimate tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühiskonna teemapäeval, 28. novembril 2019.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles