Sõimerühmade õpetajad lähenevad lastele loovalt

Järvamaa lasteaedade sõimerühmade õpetajad loovõpetuse õpinguil.

FOTO: Erakogu

Seda, et laste esmane lasteaiakogemus on ülitähtis, teavad Järvamaa lasteaia õpetajad hästi, sestap kogunevadki nad aeg-ajalt õppepäevadele, kus oma teadmisi laste alushariduse alal täiendada ning töömeetodeid lihvida.

Sihtasutuse Innove toel toimus sel nädalal selle aasta kaheksas lasteaia õpetajate koolituspäev Järva-Jaani lasteaias Jaanilill.

Koolitust korraldada aidanud Väätsa lasteaia Paikäpp direktor Ulvi Hantson ütles, et seekordne õppepäev oli suunatud sõimerühma (1,5 - 3-aastased) õpetajatele. "Igast lasteaiast oli esindatus olemas ning osavõtt rohkearvuline. Oma teadmisi käis täiendamas ligi 70 õpetajat," märkis ta.

Hantson selgitas, et mõistagi ei saa lasteaiad saata osalema kõiki selle vanuseastme õpetajaid, sest keegi peab ju lastega ka tegelema, kuid kokkuleppe kohaselt jagavad koolitustel osalenud alati kuuldut-nähtut kolleegidega, kes seekord osaleda ei saanud. "Nii jõuab õpetus ja hea sõna igasse maakonna lasteaeda ja iga õpetajani," tõdes ta.

Kasu saavad sellest lisaks õpetajatele endile Hantsoni ütlust mööda ju kõik lapsed ja nende vanemad, sest koolitatud ja uutest teadmistest innustunud õpetajad teevad laste olemise ja õppimise lasteaias meeldivaks.

Järva-Jaanis lasteaias käis Hantsoni sõnul seekord oma teadmisi jagamas koolituskeskuse Huvi lektor Piret Kukk. "Tegemist oli tegutsemisrohke koolitusega, kus õpetajad said nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi," selgitas ta.

Et lapsi hästi õpetada, peavad ka lasteaedade õpetajad ise hoolsalt õppima.

FOTO: Erakogu

Erinevad teemad ja olukorrad lahendati paberil läbi ning kõik pärines elust enesest. Koolituse eesmärk oli õpetada õpetajatele lastele loovamalt lähenema. Kuna mäng on väikese inimese elus nii tähtis, on parim viis temani jõuda just läbi mängu ning panna ta erinevaid nippe kasutades mängude kaudu ka arenema.

Hantson lisas, et peale teadmiste saamise on koolieelsete lasteasutuste juhtide ühenduse koordineeritavad õppepäevad õpetajatele hea võimalus saada kokku, jagada kogemusi ning tegutseda ühiselt. "Koolituspäevad on motiveerivad ning õpetajatele tore vaheldus õppetööst," märkis ta.

Tagasi üles