Täna on rahvusvaheline puuetega inimeste päev

Ratastool.

FOTO: Urmas Luik

Täna, 3. detsembril tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. 2019. aasta teema keskendub erivajadusega inimeste mõju suurendamisele. Eestis on selles vallas üks suuremaid väljakutseid erivajadustega inimeste kaasatus kohalikesse kogukondadesse.

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa sõnul ei ole piisav see, kui puuetega inimesed meenuvad meile kord aastas või kui teema saab tähelepanu lähedase ahastava lugejakirja tõttu. “Kui puuetega inimesed ei ole meie mõtetes tänavate planeerimisel, transpordiühenduste kujundamisel, spordisaalide rajamisel või sotsiaaltöötaja tööaja planeerimisel, ei ole nad kaasatud ega kaitstud. Selle pärast on võtmetähtsusega elukeskkonda ja avalikke teenuseid planeerivad ametnikud, spetsialistid. Nende käes on võim olla aktiivne eestvedaja ja keskkonnatingimuste kujundaja. Siit minu üleskutse - olla, mitte näida!”.

AS Hoolekandeteenused on viimase kümne aasta jooksul toonud kogukondadesse elama üle 1000 inimese. Kogemused näitavad Eesti kohalike omavalitsuste erinevat taset suhtumises erivajadustega inimestesse. Viimasel ajal on järjest juurde tulnud omavalitsusi, kes peavad tähtsaks erivajadustega inimeste heaolu nimel pingutamist, neile koha leidmist kogukonnas ja eelarvamuste kummutamist. Kahjuks on veel aastal 2019. ka omavalitsusi, kus seda teemat peetakse vaid näiliselt oluliseks. Tegelikkuses allutakse hääleka vähemuse eelarvamustest kantud hirmudele ja selle tõttu surutakse erivajadusega inimesed nii vaimselt kui füüsiliselt kogukonna ääremaadele. 

Kogukonnatöö tegevusjuhendaja Ivika Türksoni sõnul on lisaks kohaliku omavalitsuse panusele väga oluline ka kogukonna valmisolek erivajadustega inimestele tegevusi pakkuda.

Tagasi üles