JOL ootab kandidaate maakonna spordi- ja kultuuripreemiatele

Järvamaa omavalitsuste liit andis kultuuripreemiaid välja kolmes kategoorias: kultuurihoidja, kultuurielu edendaja ja kollektiiv. Kultuurihoidja preemia sai Eva Linno. Kultuurihoidja preemiale olid esitatud veel Tea Saar, Mare Olev, Eva Linno, Kersti Liivak, Anneli Karma, Järvamaa kultuuri nõukoda ja Arvo Kangas. Kultuurielu edendaja preemia sai Monika Kirss, selles kategoorias oli esitatud veel Kaja Kraav. Parima kollektiivi preemia pälvis segarahvatantsurühm „Loomisel“. Lisaks JOLi poolt välja antavatele tunnustustele jagas preemiaid ka Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp. Kultuurkapital andis maakonnapreemiaid välja neljas kategoorias: kultuuritegija, kultuurisündmus, kultuuripärl ja elutöö preemia. Maakonna kultuuritegija preemia sai Sorge, koos temaga kandideerisid selles kategoorias veel Harri Ausmaa ja Pamela Maran. Kultuurisündmuse kategoorias sai preemia Paide teater. Preemiale kandideerisid lisaks teatrile ajalooline rongkäik/ rännak „100 aastat Türil“, C-JAM Cellofest ja suvekool. Maakonna kultuuripärli laureaadiks kuulutati Tiina Kivimäe. Kultuurikapitali elutööpreemia omistati Vello Kallandile. Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Taotlusi saab esitada spordiedendaja, kultuurielu edendaja, kultuurihoidja ja parima kollektiivi kategoorias.

Kandidaate võivad esitada konkursile valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-,  haridus- jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, asutuste juhtkonnad, hoolekogud, nõukogud, kollektiivid ning üksikisikud.

Taotlused peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust. Kindlasti tuleb märkida kandidaadi kontaktandmed (igapäevaselt kasutatav e-aadress, postiaadress ja telefoninumber).

Taotlused tuleb esitada kirjalikult ühel A4 leheküljel Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleisse elektroonselt e-aadressil jol@jarva.ee, või postiaadressil  Pärnu 52| 72712 Paide või tuua käsipostiga Pärnu 52 teisele korrusele. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud JOLi kantseleisse hiljemalt 30. detsembril 2019 kella 15ks ülalesitatud aadressidel. Hiljem (k.a. Eesti Posti vahendusel) või muul aadressil saabunud taotlusi arvesse ei võeta.

Järvamaa omavalitsuste liit annab kultuuripreemiad pidulikult kätte koos Eesti kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupiga 7. veebruaril Paide muusika- ja teatrimajas.

Järvamaa omavalitsuste liit  annab kultuuripreemiad pidulikult kätte koos Eesti kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupiga 7. veebruaril Paide muusika- ja teatrimajas.

Järvamaa parimate sportlaste austamisõhtu toimub 10. jaanuaril Roosna-Alliku mõisas.

Täiendav info Järvamaa infoportaalist aadressil www.jarva.ee või Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleist.

Lisainfo!

Tagasi üles