Türi vald otsib aasta tegu ja aasta tegijat

Türi vald

FOTO: Erakogu

Türi vald kuulutas välja aasta teo ja aasta tegija konkursi. Aunimetuste aasta tegu 2019 ja aasta tegija 2019 kandidaatide esitamise tähtajaks on 31. jaanuar 2019.

Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi vallavalitsuse kui ametiautuse kantseleisse elektrooniliselt e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või postiaadressil Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2, 72211 hiljemalt 31. jaanuaril 2020 kella 14ks.

Konkursiga selgitatakse välja:

  1. eelmisel aastal oma töö ja tegevusega valla arendamisel, maine tõstmisel ja paikkonnale tuntuse toomisel silma paistnud isik või ühendus, kellele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegija;
  2. eelmisel aastal sooritatud tegu, mis on vallale oluline ja mõjutanud positiivselt vallaelanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks, millele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegu.

Ettepanekuid aunimetuste aasta tegija ja aasta tegu määramiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja ühendused. Taotlused, mis peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust, tuleb esitada kirjalikult ühel A4 leheküljel. Kandidaadi nõusolekul märgitakse avaldusele ka kandidaadi valikul antud kontaktandmed.

Konkursi võitjad ja aunimetuste määramise otsustab Türi vallavalitsuse korraldusega. Aunimetuste määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.

Türi Vallavalitsusel on põhjendatud kaalutlustel õigus tunnistada konkurss nurjunuks ning jätta aunimetused määramata.

Tagasi üles
Back