Riigieksamitele registreerimise lõpptähtaeg läheneb

VILJANDI, EESTI, 16APR18 Viljandi gümnaasiumis algasid eksamid. MARKO SAARM/SAKALA

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Kuni 20. jaanuarini on gümnasistidel aega end registreerida riigieksamitele.Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks eksamite infosüsteemis (EIS) registreeritud eksaminandid.


 

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele ise, kasutades selleks eksamite infosüsteemi (EIS). Riigieksamitele registreerimine avatakse hiljemalt oktoobri lõpuks ja kestab 20. jaanuarini jooksval õppeaastal.

Registreeruda tuleb eksamitele nendes õppeainetes, milles soovitakse eksam sooritada jooksval õppeaastal. EIS süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil ID-ga. Kui õpilasele ei sobi kumbki võimalus, saab ta parooli oma kooli EIS-i administraatorilt. Loe lisaks INNOVE lehelt.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka:

*põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;

*varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikul, kes ei ole antud õppeaines riigieksamit sooritanud või kes soovib varasema aasta riigieksamitulemust parandada;

*välisriigis või Eestis Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud või omandaval isikul;

*kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Tagasi üles