Uus keskkonnakampaania Võta Vabalt keskendub iga inimese rollile keskkonna säästmisel

Kuido Saarpuu
Copy
Üldarvestus - loomade keskkond: tunnustatud foto «Ürgne instinkt»
Üldarvestus - loomade keskkond: tunnustatud foto «Ürgne instinkt» Foto: Erik Karits / Looduse Aasta Foto 2019

Eilsest alustas uus üle-eestiline keskkonnakampaania Võta Vabalt, et teadvustada iga inimese rolli erinevate keskkonnaprobleemide lahendamisel. Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatav Võta Vabalt on jätkuks Eesti ühele suurimale keskkonnakampaaniale „Küünlaümbriste jaht“ ja „Patareijaht“, kus osales ligikaudu 50 000 last ja noort.

Kampaaniat korraldava MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Vaheri sõnul kasvas Võta Vabalt välja aastatel 2013-2018 toimunud „Küünlaümbriste jahist“ ja „Patareijahist“, mille jooksul koguti kokku peaaegu 15 miljonit teeküünlaümbrist ja rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid. „Hakkasime seejärel otsima keskkonnast hoolivatele inimestele uut väljundit ning märkasime, et uuringute kohaselt inimesed küll teavad õiget käitumisviisi ja vähemalt teoreetiliselt ka selle mõjusid, kuid ei oska sageli neid teadmisi ellu rakendada,“ selgitas Vaher. „Suur osa inimestest peab keskkonnasäästliku käitumise takistuseks mingit välist jõudu, teadvustamata, et muutused saavad alguse neist endist. Nii tekkiski mõte algatada kampaania Võta Vabalt, et igaüks mõistaks oma rolli keskkonnaprobleemide lahendamisel.“

Keskkonnakampaania Võta Vabalt keskendub veele, õhule, tarbimisele ja maale. Iga fookuse all on olemas erinevad muret tekitavad väljakutsed, mille seast iga võistkond valib ühe meelepärase, millele konkreetsel perioodil pühenduda ja lahendust otsida. Väljakutseteks on näiteks elu kilekotivabalt, keemiavabalt või ühekordse plastiku vabalt, taaskasutus ning uute asjade ostmise vähendamine, väiksem vee ja elektrienergia tarbimine, täpsem loetelu on toodud veebilehel.

Kampaanias osalemiseks tuleb kokku panna vähemalt 3-liikmeline võistkond olenemata vanusest, kuid sinna peab kindlasti kuuluma 1 täiskasvanu. Tiimi võib näiteks moodustada lasteaiarühmade, klasside, perekondade, suguvõsade, ettevõtete või teiste organisatsioonide baasil.

Kampaaniat korraldava MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Vaheri sõnul kasvas Võta Vabalt välja aastatel 2013-2018 toimunud „Küünlaümbriste jahist“ ja „Patareijahist“, mille jooksul koguti kokku peaaegu 15 miljonit teeküünlaümbrist ja rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid.

Iga valitud väljakutse täitmise kohta teeb võistkond kodutöö, kus kirjeldab püstitatud eesmärki, kuidas see saavutati ning mida tiimiliikmed tegevustega õppisid. Väljakutsega seotud tegevuste ning selle käigus saadud emotsiooni näitlikustamiseks tuleb lisada pilt või video ning hinnata ise 10-palli skaalal, kuivõrd muutis konkreetse teema süvitsi käsitlemine võistkonnaliikmete harjumusi tulevikuks.

Kodutööde esitamine algab iga fookusteema viimasel nädalal ning kestab tarbimise osas kuni 5. märtsini, vee osas kuni 5. aprillini, maa osas kuni 5. maini ja õhu osas  kuni 20. mai. Iga esitatud kodutöö eest on võimalik teenida maksimaalselt 10 punkti.

Võistkondade hindamisel läheb arvesse kampaanias osalemine, tööde õigeaegne esitamine ja nende esitlemise oskus, lisaks vabateema käsitlemine, žürii hinnang ja rahvahääletus. Kõik punktid liidetakse omavahel kokku ning selle tulemusel tekib võistkondade pingerida. Kampaania tulemused avalikustatakse 1. juunil ning parimad kutsutakse auhinnasündmusele.

Kampaaniat korraldab MTÜ Tuleviku Heaks, kelle eestvedamisel toimusid alates 2013. aastast keskkonnaaktsioonid „Küünlaümbriste jaht” ja „Patareijaht”. Nende raames kogus ligi 50 000  noort inimest kokku peaaegu 15 miljonit teeküünlaümbrist ja rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid. Kampaaniat Võta Heaks rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Märksõnad

Tagasi üles