Uus koolijuht leiti omade hulgast

FOTO: Väätsa põhikool

Alates eelmisest suvest direktorita olnud Väätsa kooli jaoks saabus selgus uue juhi osas majja sel nädalal, sest Türi vallavalitsus kinnitas teisipäevasel istungil direktori ametisse.

Istungil otsustati alates 11. märtsist kinnitada ametisse uus Väätsa põhikooli direktor, kelleks on viimased viis kuud samas koolis direktori kohusetäitja ametis olnud Anneli Mand.

Konkurss koolile uue juhi leidmiseks kestis 21. veebruarini ning sooviavaldusi laekus viis, neist neli õigeaegselt. Avaldusi läbi vaatama hakanud komisjon otsustas, et kandideerima jääb ka viies avaldus. Vestlusvoorud kandidaatidega peeti eelmisel nädalal.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemanni ütlust mööda on kandideerijate hulgas kolm naist ja kaks meest ning Väätsa kooli sooviti juhtima tulla nii Järvamaalt kui kaugematest maakondadestki.

Alates eelmise aasta septembrist on Väätsa kooli eelmine direktor Margo Sootla Paide gümnaasiumi eesotsas. Türi vallavalitsus kuulutas ka eelmisel suvel välja konkursi Väätsa põhikoolile uue juhi leidmiseks. Direktoriks pürgijaid oli siis kuus. «Nendest neli kutsusime vestlusele, üks loobus tulemast. Vestlesime seega kolmega, kes kvalifitseerusid,» selgitas Pipi-Liis Siemann toona. «Kahjuks konkurss luhtus, sest ükski kandidaat ei saanud komisjonilt hääleteenamust. Seetõttu korraldas vald pärast mõnekuist pausi uue konkursi.

Türi valla kodulehel on kirjas, et Anneli Mand on Väätsa põhikooli vilistlane, kes peale kõrgkooliõpinguid suundus kooli tagasi, et õpetajarollis omandatud tarkust lastele edasi anda. Õpetajana töötas Mand Väätsa põhikoolis kümme aastat. Pidev eneseareng ja täienduskoolitused viisid Anneli haridusvaldkonnas järgmise etapini. Viimased neliteist aastat oli Mand õppealajuhataja. Nii justkui kooliga „kokku kasvades" tunneb Anneli, et kooli hea käekäik on talle südamelähedane ning äärmiselt oluline.

„Ma mõistan maakooli tähtsust kogukonnas ja tahan koolijuhi ametis anda oma panuse kooli usaldusväärsuse ja hea maine säilimisse," ütleb Mand.

Vallavanem Pipi-Liis Siemanni sõnul osutus Annel Mand komisjoni poolt ühehäälselt valituks,  kuna on näidanud oma pühendumist koolile ning viimaste kuude jooksul ka suutlikkust kooli juhtimisega edukalt toime tulla. Tal on olemas koolijuhi jaoks vajalikud kompetentsid ning arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest. 

Tagasi üles