Turvalisuse nõukogu säilitab täna veel külma närvi

Täna peetud Järvamaa turvalisuse nõukogu laiendatud koosolekul lepiti kokku maakonna omavalitsuste ühised tegevusmeetmed koroonaviiruse ohu ennetamise praegumises staadiumis.

Järvamaa turvalisuse nõukogu esimees, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann rõhutas, et kõige olulisem on säilitada rahu, jälgida terviseameti hinnanguid ja juhiseid ning operatiivselt talitada vastavalt olukorrale.

Praegu Järvamaal COVID-19 koroonaviirusesse nakatunuid tuvastatud ei ole. "Me ei pidanud vajalikuks avada maakondlikke infoliine ega teabe dubleerimist omavalitsuste kodulehekülgedel, vaid soovitame jälgida terviseameti kodulehekülge, kus on kõige värskem informatsioon olukorrast, ohuhinnangud ning tegevusjuhised," selgitas Siemann.

"Tänase info põhjal Järvamaal koole, lasteaedu ja huviringe sulgeda pole vaja ning seda arutatakse taas, kui olukorda peaks tulema muutusi. Asjaolufd muutuvad kiiresti ja võib-olla juba homme tuleb vastu võtta teistsuguseid otsuseid. Jälgime pidevalt terviseameti hinnanguid. Haridusasutuste juhtidel on õigus otsustada ohupiirkondadest või reisilt naasnud õpilase jäämine 14 päevaks koduõppele ja pereliikmete jälgimise alla," kinnitas turvalisuse nõukogu esimees.

Tema sõnul jätavad haridusasutused küll ära osavõturohkemad õppekäigud, ekskursioonid, spordiüritused või muud ettevõtmised.

Siemanni ütlust mööda on kohalikud omavalitsused juba mitme nädala jooksul teinud ettevalmistusi, et kooli sulgemise vajadusel üle minna koduõppele. Koolid on selleks valmis.

Samuti jäetakse maakonna omavalitsustes ära rahvarohkemad kultuuriüritused ja spordivõistlused. Suuremate ürituse korraldajad saavad küsida hinnangut terviseametilt. "Preagused otsused on lähima kuu vaatega ega puuduta esialgu pikema perspektiiviga ettevõtmisi, näiteks Türi Lillelaata," märkis Siemann.

"Terve talupojamõistus ütleb lihtsalt, et praegu pole mõistlik enamasti siseruumides toimuvatel suurüritustel käia ega neid ka korraldada. Seevastu väiksema osavõtuarvuga, õues toimuvaid üritusi võib pidada," rääkis Siemann.

Turvalisuse nõukogu võttis seisukoha, et ametiasutused jäävad avatuks, kuid inimestele on palve oma asju ajada telefoni teel või elektrooniliste kanalite kaudu ning vältida võimalusel silmast-silma asjaajamisi.

Siemanni kinnitusel arutati ka kuidas vajadusel korraldada koduseinte vahele jäänud üksi elavate eakate lähedasteta inimestete varustamist toiduainetega ja abistada eluks vajalikuga.

Omavalitsused võimaldavad oma ametnikel, kelle tööülesanded lubavad, töötada kodukontoris. Samuti suunatakse reisidelt tulnud või ohupiirkondades viibinud inimesed kõigi tervise huvides 14 päevaks kodusele režiimile.

Turvalisuse komisjon kutsub ka Järvamaa ettevõtteid samu põhimõtteid järgima ning võimaldama töötajatele kodust tööd ja kahtluse korral või riskide maandamiseks jääda neil koju.

Siemann ütles, et ka politsei, päästeamet, meditsiiniasutused ja teised ametkonnad on teinud oma spetsiifikast tulenevaid ettevalmistusi ning valmis vajaduse tekkides koheselt reageerima.

Turvalisuse nõukogu esimees on Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige Pipi-Liis Siemann, liikmed Järvamaa Haigla peaarst Andres Müürsepp, Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu, Paide päästepiirkonna juht Arvi Luuk, Kaitseliidu Järva maleva staabiülem Janek Männik, Naabrivalve maakondlik arendusjuht Jüri Siim, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna Põhja piirkonna juht Kaja Rattas, Keskkonnainspektsiooni Järva büroo juht Janely Berg, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Järva talituse KOV nõunik Rainer Eidemiller, Paide abilinnapea Siret Pihelgas ja maakonna usuorganisatsioonide esindaja Katrin-Helena Melder.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles