Eestlastel on aega koju jõuda poolteist päeva

FOTO: Erakogu

Pärastlõunal antud pressikonverentsil kutsus välisminister Urmas Reinsalu eestlastele üle maailma ruttu kodumaale naasma, sest kiiresti muutuva olukorra tõttu pole teada, millal lennuühendus kodumaaga võib katkeda.

Ministri pressikonverentsil öeldu pole sõnakõlks. Eesti saatkonnad üle ilma levitavad riigis viibivatele eestlastele sõnumit: "Kõik Eesti kodanikud, kes soovivad jõuda koju, peavad seda tegema selle nädalavahetuse jooksul."

Võimalik, et esmaspäevast on oodata lennuliikluses pöördelisi uudiseid.

Seoses koroonaviiruse levikuga kehtestavad riigid lisaks lennu- ja laevaliikluse piirangutele täiendavaid meetmeid maismaapiiride kontrolliks. Leedu, Poola, Taani ja Norra on andnud teada piiride sulgemisest välismaalastele, mis võivad peatada ka eraautode transiidi läbi nende riikide. Olukord muutub pidevalt ja tõenäoline on, et neid lisandub järgnevatel päevadel veel. Läti hetkel sarnastest piirangutest teatanud pole.

Leedu valitsuses on hetkel kaalumisel otsused piiranguteks. Praeguse info kohasel on kavas välismaalastele riiki sisenemine keelata, v.a. Leedu kodanike pereliikmed ning seal elamisloaga elavad isikud. Kaubavedu jätkud. Eesti ja Läti kodanike puhul kaalutakse humanitaarkoridori rakendamist, et nende riikide kodanikel oleks võimalik koju pöörduda. Poolaga on Leedul avatud  vaid Kalvarija–Budzisko piiriületuspunkt.

Poolas taastatakse laupäeva 14.03 südaööl vastu pühapäeva piirikontroll kõikides piiripunktides ning seejärel välisriigi kodanikud Poola siseneda ei saa. Poola sisenemine ei ole võimalik ka transiidi eesmärgil Eestisse naasvatel kodanikel. Samal hetkel peatatakse rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Poola saavad siseneda Poola kodanikud ning nende pereliikmed, Poola ajutise- ja alalise elamisloa ning tööloa omanikud, kes peavad riiki saabumise järel jääma koju 14-päevasesse karantiini.  Rahvusvahelisele kaubaveole piiranguid ei ole, piiriületuseks avatud piiripunktide loetelu on kättesaadav saatkonna veebilehel. Rahvusvahelist kaubavedu teostavatele autojuhtidele ei ole riiki sisenemisel. karantiinikohustust. Piirangud kehtivad esialgu 10 päeva.

Taani välispiir suleti täna kuni 13.04, sisse pääsevad Taani elanikud, Taanis töötavad mitte-taanlased ja kaubad. Käesoleval hetkel saavad transiitreisijad veel Taani lennujaamade kaudu koju naasta. Inimestel, kes ei ela Taanis ega tarni riiki toidukaupu, on keelatud riiki siseneda. Reisivatel taanlastel soovitatakse naasta Taani, nemad saavad koju, välismaalased lubatakse riiki aga vaid mõjuva põhjusega - tõestatav elu-, töökoht, kaubavedu, külastama raskelt haigeid sugulasi, alaealist last.

Norras suletakse alates 18.märtsist 9 riigisisest lennujaama, et säilitada võimekus hallata lennujaamu vähendatud personaliga. Gardermoeni lennujaam töötab edasi nagu tavaliselt.

Kõik välismaalased väljastpoolt Põhjala riike, saadetakse tagasi kui neil pole kohta, kus olla 14 päeva kodukarantiinis. Tagasilennu reisi oodates paigutatakse reisijad karantiini lennujaama hotelli.

„Eesti kodanikud, kes soovivad pöörduda koju, kontakteeruge oma reisipakkujaga leidmaks viis naasta koju,“  rõhutas välisminister Urmas Reinsalu. „Piiride sulgemisel – nii lennu-, laeva- kui ka maismaaliiklust puudutava – ei pruugi mõne päeva pärast Eestisse tagasi pöördumine enam võimalik olla. Eestis viibivatel kodanikel lähiajal välisreisiplaane teha ei tasu,“ lisas ta.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles