HITSA ja haridustehnoloogid soovitavad: esimese e-õppe nädala 10 nõuannet

Kuido Saarpuu
Copy
Koduõpe eriolukorras võib olla lõbus väljakutse
Koduõpe eriolukorras võib olla lõbus väljakutse Foto: Shutterstock

HITSA kogus haridustehnoloogide abiga kokku koolide esimese nädala kogemused. Mis läks hästi ja mis tekitas probleeme? Kogemusi jagasid õpetajad üle Eesti.

Õpetajate tähelepanekud e-õppe läbiviimisel:

Paindlikkust vajavad nii õpilased kui ka õpetajad: “Õpetajad peaksid olema tasakaalukad ja arvestama iga lapse erinevat võimekust, sest praegune olukord ei ole ligilähedane kooli tavaolukorrale. Ka koolijuhtidel soovitan õpetajatega olla paindlik. Arvestage, et iga õpetaja digivahendite kasutamise oskus on erinev,” soovitas Maibritt Kuuskmäe Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist.

Virtuaalne õpetajate tuba ja lapsevanemate tugi: “Meie kooli virtuaalne õpetajate tuba on Messengeris. Esimene tagasiside vanematelt näitab, et esmaspäevane šokk on taandunud,” ütles Riin Saadjärv Puhja koolist. “Eesti lapsevanemad tunnevad oma laste võimeid hästi ja on koolile head partnerid. Järgmise nädala plaan on videokohtumised õpilastega keeletundides ja matemaatika videojuhendid.”

Arvesta õpilase koormusega ja kasuta video võimalusi: “Lasime Stuudiumil sisse lülitada funktsiooni,  et kui õpetaja annab lapsele kodutööd, näeb ta ka õpilase teisi ülesandeid ja oskab nii koormust arvestada,” kirjeldas Diana Veskimägi Pärnu Vanalinna Kooli kogemust. “Julgustan kõiki katsetama ka videosuhtlust. TraditsiooniliseIt toimub meil iga päev kell 10.00 õpetajate kohvivahetund, nüüd on see virtuaalses õpetajate toas.”

Kodudigikohvik annab nõu: “Meie virtuaalne õpetajate tuba asub Google Hangoutsis, lisaks kohtume teisipäeviti ja reedeti kogu õpetajaskonnaga videokoosolekul,” kirjeldas Aimi Jõesalu Põlva Gümnaasiumist “Õpetajate toetamiseks lõin veel nn kodudigikohviku ehk Google Drive dokumendi, kuhu saab nõustamiseks pöörduda ka kirjalikult.”

Esimese distantsõppe nädala 10 nõuannet koolidele:

  1. Mõelge läbi, mis suhtluskanalid toimisid kõige paremini, millega jätkata, mis kõrvale jätta. Vältige paljusust.

  2. Selgitage välja õpetajad ja õpilased, kes vajavad abi. Helistage, kui ei saa online-kontakti. Tähtis on, et keegi ei kaoks!

  3. Vaadake üle õppekorraldus, töömaht, tähtajad ja tunniplaan. Näiteks kui on juba tunnitöö, siis kodutöö on liiast. Otsige paindlikke lahendusi.

  4. Leidke võimalusi koostööks – näiteks aineõpetajad võivad tunde ka koos ette valmistada.

  5. Vaadake üle rollid koolis. Toeks saavad teiste tegevustega olla koolipere liikmed, kes tundi ei anna – raamatukogutöötaja, õppejuht ja huvijuht jne.

  6. Arutage olukorda HEV koordinaatori ja psühholoogiga. Kuidas toimuvad väikeklassid, missugused on suhtlemisvõimalused videokanalites, pange paika koduõppe reeglid.

  7. Tänage oma kooliperet, motiveerige ja kiitke neid. Hoidke kokku! Virtuaalne õpetajate tuba ja veebiüritus õpilastele toovad koolipere kokku ja sisendavad positiivsust.

  8. Leidke tasakaal digitaalse ja ekraanivaba õppe vahel. Digivahendid on abiks info edastamisel, suhte hoidmisel, aeg-ajalt erinevate õppeülesannete läbiviimisel ja ühiste arutelude pidamisel. Oluline on leida tasakaal ekraaniga ja ekraanita õppimise vahel – distantsõpe ei tähenda üksnes digivahendite kasutamist ja e-õpet.

  9. Küsige julgelt nõu. Nädal tagasi vastasid paljud Eesti haridustehnoloogid üleskutsele ja on nüüd valmis abistama koole e-õppe korraldamisel. Vaata lähemalt: HITSA haridustehnoloogia infoliinil 

  10. Kui vajate lisainfot, siis leiate seda lihtsasti. Oleme kogu koduse e-õppe info koondanud ühele lehele. Värsked koolitused, materjalikogud, nõuanded õpetajatele ja lapsevanematele leiab Koduse e-õppe korduma kippuvate küsimuste lehelt. Infot uuendatakse pidevalt.

Nõuanded koostas Eesti Haridustehnoloogide Liit koostöös HITSAga. Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) on Haridus- ja teadusministeeriumi, ülikoolide ja IT-ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös.

Märksõnad

Tagasi üles