Ohvriabi: Vaikivad lähedased ja naabrid aitavad vägivalla jätkumisele kaasa

Kuido Saarpuu
Copy
Politsei sai teateid vägivallakuritegudest.
Politsei sai teateid vägivallakuritegudest. Foto: Arvo Meeks

Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006  perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud võimalusi abi otsida, on oluline, et vägivaldsest suhtest teadlikud lähedased, töökaaslased ja naabrid vägivalla lõpetamisele kaasa aitaksid.

„Kriisitelefonile helistas aprillis kaks korda rohkem inimesi kui kriisieelsel ajal, kuid perevägivalla teemaliste kõnede arv vähenes ligi 40 protsenti," ütleb sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse ja kriistelefoni juht Mari Tikerpuu. „See ei tähenda, et vägivalda oleks vähemaks jäänud, pigem vastupidi. Vägivallatsejal on praegu „hea" keskkond – nii tema kui ka ohver on pidevalt kodus. Kui ohvril oli enne võimalus suhelda tööl või minna abi otsima ajal, kui vägivallatseja oli tööl, siis see tee on praegu ära lõigatud."

„Kõik abivõimalused ohvritele on endiselt olemas," ütleb Tikerpuu, kuid rõhutab, et eriti suur roll vägivalla lõpetamisele kaasaaitamisel on just kõrvalseisjatel.

„Need, kes on saanud eriolukorraga kohaneda ja kellel on nüüd aega märgata naabritega toimuvat, võiks abivajajatest teada anda. Ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 saab abi igaüks, kes langenud kuriteo või vägivalla ohvriks," lisas ta.

Lisainfo!

Tagasi üles