Nüüd kantakse juhiloale automaatselt mopeedi juhtimisõigus

Eesti juhiluba, mis on väljastatud pärast 19. jaanuari 2013, vastab Euroopa Liidu standardnõuetele ja kehtib ELi riikides, Norras, Is­landil ja Liechtensteinis.

FOTO: PP

​Alates 2. juunist 2020 kantakse juhiloale ja esmasele juhiloale AM-kategooria ehk mopeedi juhtimisõigus automaatselt ilma vajalike eksamiteta neile, kellel on juba mõne muu kategooria juhtimisõigus.

Kuigi kehtiv liiklusseadus võimaldab juba praegu mistahes mootorsõiduki juhtimisõiguse puhul AM-kategooria sõidukit juhtida, siis ei saa Eesti juhiloa omanikud väljaspool Euroopa liitu tihti mopeedi rentida, kui juhiloal puudub märge AM-kategooria juhtimisõiguse omamise kohta.

AM-kategooria juhtimisõiguse kohane märge tehakse liiklusregistris korraga kõikidele, kellel juba on juhtimisõigus. Selle märke saamiseks juhiloale tuleb dokument vahetada. See ei ole kohustus, kuna õigus AM-kategooria sõiduki juhtimiseks on nagunii olemas.

Kes võivad AM-kategooria mootorsõidukit juhtida?

  • Isikud, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari ilma muu kategooria juhtimisõigust omamata. Tungivalt soovituslik on siiski sellekohane õpe läbida, et isik suudaks iseseisvalt ja ohutult liigelda.
  • Isikud, kes omavad mistahes muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust

Juhiloale märgitakse kuupäevad, millal AM-kategooria juhtimisõigus on esmaselt saadud, järgmiselt:

  • Kui mis tahes mootorsõiduki kategooria juhtimisõigus on saadud enne 19.01.2013, siis AM-kategooria esmaselt saadud kuupäevaks on 19.01.2013.
  • Kui mis tahes mootorsõiduki kategooria juhtimisõigus on saadud alates 19.01.2013, siis AM-kategooria esmaselt saadud kuupäevaks on vastava kategooria omistamise kuupäev.
  • Kui juhiloal on märgitud mitme kategooria juhtimisõigus, siis AM-kategooria esmaselt saadud kuupäevaks on kõige varasemalt saadud kategooria kuupäev (mitte varem kui 19.01.2013).
Tagasi üles