Taimekaitsevahendite jääkide aruanne: 99% uuritud proovidest vastas nõuetele

Taimekaitsevahend. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Annika Poldre

2019. aastal võeti taimekaitsevahendite jääkide uurimiseks rohkem proove, kui eelneval aastal ning piirnormi ületusi tuvastati vähem. Nõuetele mittevastavusi tuvastati 384st proovist neljal juhul.

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on nii sissetoodavast kui ka kohalikust toidust taimekaitsevahendite jääkide kontrollimine vajalik, et kaitsta Eesti inimeste toidulaua ohutust. “Seekordsed tulemused näitavad jätkuvalt, et eestlaste toidulauale jõudev toit on valdavalt nõuetekohane ning toiduohutus tagatud,” sõnas Aller.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ja Põllumajandusamet (PMA) võtsid eelmisel aastal TKV jääkide uurimiseks kokku 384 proovi, millest VTA võttis 251 proovi toiduohutuse ning PMA 133 proovi taimekaitsevahendite kasutamise ja mahepõllumajanduse nõuete järgimise kontrolliks.

Proovide koguarvust moodustas tavatoidu proovide osakaal kõikidest proovidest 71% ja  mahetoidu proovide osakaal oli 29%. Ühtegi TKV jääki ei leitud 216 proovist.

VTA toiduosakonna peaspetsialist Kristi Kallipi sõnul uuritakse TKV jääkide sisaldust toidus igal aastal. „Sel aastal tuvastati nõuete eiramine kahe mahetoidust ja kahe tavatoidust võetud proovi analüüsitulemuste alusel. Kõikidel mittenõuetekohasuste tuvastamise juhtudel alustati koheselt menetlust asjaolude selgitamiseks,“ ütles Kallip.

Täiendavad andmed ja selgitused leiate aruandest, mis asub ameti kodulehel.

Tagasi üles